Zbiory - porównywanie ilości elementów zbiorów, schematy

Zajęcia kształcące umiejętność logicznego myślenia, dostrzegania cech różniących przedmioty, wskazywania zbiorów równolicznych, porównywania ilość elementów zbioru przez odwzorowanie jednoznaczne. Określanie liczebności zbiorów z użyciem pojęć: tyle samo, równo, mniej więcej w oparciu o przygotowane tablice i schematy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.