Zbiory liczbowe i symbole

Schemat zawiera rozpoznawanie symboli liczb: wymierne, niewymierne, całkowite i naturalne. Uczniowie wpisują brakujące określenia. Schemat przygotowany na zajęcia kółka matematycznego w II klasie gimnazjum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.