Zdrowie – ćwiczenia w mówieniu

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie ćwiczą sprawność mówienia i słuchania pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i płynność mówienia oraz poszerzają słownictwo dotyczące zdrowia, wykorzystując w tym celu grę dydaktyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida