Znaczenie handlu w gospodarce kraju – karta pracy

Karta pracy ucznia do lekcji o roli i znaczeniu handlu dla gospodarki narodowej.

Uczeń poznaje rolę handlu w gospodarce Polski. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych. Kształcona jest umiejętność pracy indywidualnej i pracy w grupie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.