Zniszczenia i odbudowa - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

  • rozbudzanie zainteresowań historią swojej miejscowości
  • rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności
  • poznanie przeszłych losów miejscowości drogą analizy architektury
  • pobudzanie kreatywności
  • kształtowanie umiejętności: pracy w zespole, zbierania informacji z różnych źródeł selekcji, analizy i scalania informacji, publicznych wypowiedzi i wystąpień.

 

Scenariusz lekcji pochodzi z publikacji „Historia powojenna Dolnego Śląska”. W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida