Źródła dźwięku

Film przedstawia źródła dźwięku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.