Źródła ikonograficzne

Zajęcia, w trakcie których uczniowie nauczą się jak rozpoznawać w dziele sztuki temat i wskazywać jego źródło ikonograficzne. Podczas burzy mózgów odpowiadają na pytanie: skąd artysta bierze temat do obrazu? Skąd czerpie pomysł? Zestaw zawiera zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi i plastycznymi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida