Źródła ikonograficzne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia sztuki
Udostępnij

Zajęcia, w trakcie których uczniowie nauczą się jak rozpoznawać w dziele sztuki temat i wskazywać jego źródło ikonograficzne. Podczas burzy mózgów odpowiadają na pytanie: skąd artysta bierze temat do obrazu? Skąd czerpie pomysł? Zestaw zawiera zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi i plastycznymi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.