Źródła informacji geograficznej – GIS, dane statystyczne

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń poznaje rodzaje źródeł informacji geograficznej, dowiaduje się, czym jest System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida