Zróżnicowanie religijne ludności na świecie. Kręgi kulturowe

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają główne religie świata. Uczą się je lokalizować na mapie świata wraz z najważniejszymi ośrodkami kultu.

W drugiej części lekcji charakteryzują główne kręgi kulturowe na świecie, poznają odmienność kulturową społeczeństw. Celem lekcji jest również kształtowanie tolerancji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.