Związki średniowiecznego teatru z wyznacznikami epoki

Lekcja poświęcona porównaniu teatru antycznego i teatru średniowiecznego, omówieniu alegorycznego znaczenie sztuk średniowiecznych w odniesieniu do idei epoki.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.