Życie społeczeństw starożytnych

Test jest propozycją sprawdzenia wiadomości z zakresu tematów związanych z życiem codziennym ludów starożytnych: uprawa roli, sposób wychowania, osiągnięcia cywilizacyjne itp. Pytania zamknięte sprawdzają wiedzę uczniów, a otwarte - umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem i samodzielnego formułowania odpowiedzi pisemnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida