Żyjemy w czasie neobaroku

Tekst: Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Grochowiak, Modlitwa, [w:] tegoż, Ballada Rycerska, Warszawa, s. 1956.
  • Źródło: Jerzy Harasymowicz, Genealogia stołu, [w:] tegoż, Barokowe czasy, Kraków 1975.
  • Źródło: Ernest Bryll, Portret sarmacki, [w:] Poezje wybrane, Warszawa 1970.
  • Źródło: Anna Łozowska-Patynowska, Iwaszkiewicz i barok(i), „Świat Tekstów. Rocznik Słupski ” 2011, nr 9, s. 113.
  • Źródło: Witold Gombrowicz, Ferdydurke.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida