Żywotność mitologicznych postaci, motywów i symboli w literaturze

Scenariusz lekcji, która dotyczy przypomnienia zagadnień mitologicznych. Uczniowie wykazują się znajomością pojęć takich jak: mit, motyw, symbol. Zajęcia opierają się na wiedzy, którą uczniowie zdobyli wvcześniej – rodzaj powtórzenia. Uczniowie wymieniają znane im postacie, mity i symbole mitologiczne – omawiają ich znaczenie. Nauczyciel pomaga uczniom w odnalezieniu nawiązań literackich. W części podsumowującej uczniowie bawią się w kalambury.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.