Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

7

W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. (0)

9

Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). (0)

10

Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. (0)

16

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. (0)