Szkoła ponadpodstawowa Historia

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

XV.

Czasy renesansu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto analizuje i interpretuje teksty obrazujące myśl filozoficzną i polityczną doby renesansu.  (1)