Szkoła ponadpodstawowa Matematyka BSII

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

I.

Sprawność rachunkowa. Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.  (0)