I.2.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.