Zasoby portalu Scholaris.pl Edukacja wczesnoszkolna I-III Edukacja polonistyczna

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);  (0)

2)

Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);  (0)

3)

Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;  (0)

4)

Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;  (0)

5)

Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;  (0)

6)

Dorota Gellner, Wścibscy;  (0)

7)

Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;  (0)

8)

Tom Justyniarski, Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca;  (0)

9)

Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;  (0)

10)

Piotr Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);  (0)

11)

Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;  (0)

12)

Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;  (0)

13)

Maria Krüger, Karolcia;  (0)

14)

Åsa Lind, Piaskowy Wilk;  (0)

15)

Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;  (0)

16)

Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;  (0)

17)

Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych;  (0)

18)

Joanna Papuzińska, Asiunia;  (0)

19)

Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;  (0)

20)

Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;  (0)

21)

Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;  (0)

22)

Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;  (0)

23)

Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;  (0)

24)

Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie;  (0)

25)

Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;  (0)

26)

Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika, Dziadek i niedźwiadek.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida