REWfdyIdQEnld

Abstrakty lekcji w języku angielskim

1

Zapraszamy do korzystania z udostępnionych e‑materiałów dydaktycznych w języku angielskim do kształcenia ogólnego do 10 przedmiotów tj. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Są to streszczenia lekcji przedmiotowych z istniejących e‑podręczników przetłumaczone na język angielski i wzbogacone o nagrania lektorskie oraz różnego rodzaju multimedia: filmy, animacje lub grafiki 3D, schematy i symulacje interaktywne, gry edukacyjne, krzyżówki oraz różnego rodzaju aplety. Do każdego abstraktu dołączono zadania i ćwiczenia interaktywne sprawdzające i utrwalające wiedzę.

Przeznaczone są one dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Można je wykorzystać do pracy na zajęciach lekcyjnych, jak również do samodzielnej nauki ucznia. Nauczyciel może je modyfikować w zależności od potrzeb zespołu klasowego. Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy przekazu i aktywności, ponadto wzbogacają słownictwo ucznia. W każdym e‑materiale znajduje się również scenariusz lekcji dla nauczyciela w języku polskim i angielskim oraz słowniczek trudnych pojęć. E‑materiały w typie abstrakt mogą być wykorzystywane do nauki języka angielskiego oraz do nauczania danego przedmiotu w języku angielskim. Są również dostosowane do standardu WCAG 2.0, co pozwala na korzystanie z e‑materiałów uczniom z dysfunkcjami.

Zostały opracowane przez beneficjentów, wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W najbliższym czasie baza e‑materiałów w typie abstrakty będzie powiększana.

1
1