Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Program do tworzenia prezentacji umożliwia dodanie animacjiiwmVLQYWpQ_d252e79animacji na wybranych elementach. Można, na przykład, uzyskać ciekawe efekty wejścia, wyjścia, wyróżnienia. Pojawią się one po kliknięciu myszą lub automatycznie po czasie, który ustawisz. Obiekty będą pojawiać się na slajdzie w takiej kolejności, w jakiej były wybierane przez ciebie efekty wejścia. Kolejność możesz zmieniać wielokrotnie, korzystając z odpowiednich narzędzi.

Ważne!

W programie PowerPoint narzędzia te znajdują się we wstążce ChronometrażiwmVLQYWpQ_d252e87Chronometraż.

Ważne!

Pamiętaj, żeby ilość i rodzaj animacji ograniczać. W przeciwnym wypadku odniesiesz odwrotny skutek od zamierzonego. Czytelnik zamiast zwrócić uwagę na informacje, które chcesz przekazać będzie zajęty obserwowaniem przeróżnych efektów.

W klasie piątej będziesz ustawiać prostą animację wejścia. Zobacz, jaki możesz uzyskać efekt na przykładowym slajdzie prezentacji.
Zwróć uwagę na kolejność wejścia obiektów oraz ilość i rodzaj animacji.

RqAhAzrTd5nTL1
Film: Pokaz przykładowej animacji
Ćwiczenie 1

Dodaj do obiektów w swojej prezentacji animację wejścia. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej kolejności wejścia obiektów. Tytuł powinien pojawić się jako pierwszy. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję i obejrzyj film w wybranym środowisku.

Wskazówka

Aby dodać animację do obiektów:

  • Zaznacz element, który jako pierwszy ma się pojawić na slajdzie.

  • Odszukaj narzędzie do wstawiania animacji.

  • Ustaw wybrany efekt wejścia.

  • Dodaj animację do pozostałych elementów.

  • Uruchom pokaz prezentacji i sprawdź uzyskany efekt.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointiwmVLQYWpQ_d252e116Program MS PowerPoint
Program LibreOffice ImpressiwmVLQYWpQ_d252e122Program LibreOffice Impress

Ćwiczenie 2

W miarę potrzeby zmień kolejność pojawiania się animacji na slajdzie. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję i obejrzyj film w wybranym środowisku.

Wskazówka

Aby zmienić kolejność animacji:

  • Zaznacz element na slajdzie lub efekt na liście animacji.

  • Odszukaj i zastosuj narzędzie do zmiany kolejności animacji.

  • Uruchom pokaz prezentacji i sprawdź uzyskany efekt.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointiwmVLQYWpQ_d252e142Program MS PowerPoint
Program LibreOffice ImpressiwmVLQYWpQ_d252e148Program LibreOffice Impress

iwmVLQYWpQ_d252e79
iwmVLQYWpQ_d252e87
iwmVLQYWpQ_d252e116
iwmVLQYWpQ_d252e122
iwmVLQYWpQ_d252e142
iwmVLQYWpQ_d252e148
iwmVLQYWpQ_d5e318
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz uatrakcyjnić swoją prezentację lub zwrócić uwagę odbiorcy na wybrane elementy, możesz dołączyć do tych obiektów animację.