Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj kolejne etapy cyklu hydrologicznego. Zastanów się nad wpływem działalności człowieka na ekosystemy wodne, a następnie sformułuj wnioski i omów je.

REknmo18TMBIZ
Animacja pod tytułem "Woda na okrągło" omawia temat cyklu hydrologicznego. Animacja przestawia człowieka i mówi o zawartości wody w jego organizmie. Następnie przedstawia cykl hydrologiczny, który składa się z pięciu etapów.