Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Co to jest kosmiczny teleskop Hubble’a?

Animacja pokazuje zasadę działania i wyposażenie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Rb5BW3mNOHQUE
Na czarnym ekranie pojawia się biały tytuł: Co to jest kosmiczny teleskop Hubble'a? Następnie zaprezentowany jest teleskop Hubble'a na tle ciemnej przestrzeni kosmicznej. Teleskop widoczny jest w postaci poziomo ustawionego cylindrycznego kształtu. Jest koloru srebrnego, a jego lewa część pokryta jest osłonami wykonanymi z aluminium. Po bokach teleskopu znajdują się dwa prostokątne, ciemne panele słoneczne, których dłuższe boki są równoległe do teleskopu. Z lewej części teleskopu, w której znajduje się układ optyczny do obrazowania danych zebranych przez urządzenie, widoczna jest jasna metalowa klapa, którą można zamknąć, aby ochronić układ optyczny teleskopu. Na ekranie zaprezentowano grafikę przedstawiająca bieg promieni w teleskopie typu Cassegraina, jakim jest teleskop Hubble'a. Na schematycznym rysunku teleskopu Hubble'a pokazano jego cylindryczny kształt z prostokątnymi panelami słonecznymi z boku. Opisano poszczególne części teleskopu. Poza panelami słonecznymi opisane są: zasłona mogąca przesłonić część teleskopu, do której wpadają promienie słoneczne, zwierciadło główne i zwierciadło wtórne. W tylnej części teleskopu znajdują się czujniki naprowadzające, systemy wspomagające, spektrograf obrazujący, kamera bliskiej podczerwieni oraz zaawansowana kamera do obserwacji przeglądowych. Kolejna infografika przedstawia zasięg obserwacji poszczególnych części teleskopu. Na ciemnym tle narysowano białą linią okrąg. Największy zasięg obserwacji mają systemy naprowadzania i lokalizacji. Następny schemat pokazuje teleskop Hubble'a, a nad nim widmo promieniowania elektromagnetycznego w postaci poziomego prostokąta z czarnymi obszarami na końcach i widmem tęczy na środku. Po lewej stronie prostokąta widoczne są obszary opisane jako częstotliwości radiowe i podczerwień, a po prawej stronie od widma tęczy widać częstotliwości odpowiadające ultrafioletowi i promieniowaniu oznaczonemu wielką literą X. W dolnej części schematu pokazany jest analogiczny prostokąt z powiększeniem zakresu bliskiego światłu widzialnemu.
1
Polecenie 1

Wyszukaj w Internecie przykłady zdjęć wykonanych przez HST.

uzupełnij treść
Polecenie 1
R1T9WDQLnTh7U
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną. Teleskop Hubbla po modernizacji w dwa tysiące dziesiątym roku umożliwia obserwację obszarów kosmosu powstałych: Możliwe odpowiedzi: 1. sześć miliardów lat po wielkim wybuchu, 2. jeden i pięć dziesiątych miliarda lat po wielkim wybuchu, 3. osiemset milionów lat po wielkim wybuchu, 4. czterysta osiemdziesiąt milionów lat po wielkim wybuchu
1
Polecenie 2

Czy HST jest jedynym kosmicznym teleskopem? Wyszukaj w Internecie informacje niezbędne do odpowiedzi na to pytanie.

uzupełnij treść
Polecenie 2
R1Kvmu0fFopKQ
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną. Czy teleskop Hubble'a jest jedynym teleskopem na orbicie Ziemi? Możliwe odpowiedzi: 1. tak, 2. nie, ponieważ od października 2021 roku ma rozpocząć się misja James Webb Telescope