Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Gajusz Juliusz Cezar – słownictwo wojskowe

Uczeń wie, jakie słownictwo może znaleźć u Cezara; wie, jak należy je tłumaczyć.

Umiejętności

Uczeń umie samodzielnie przetłumaczyć tekst Cezara; określać formy rzeczownikowe
i czasownikowe.

Metoda i forma pracy

  • Bezpośrednia: zapisanie numeru lekcji i tematu na tablicy; powitanie uczniów;

  • Pośrednia: tłumaczenie tekstu;

  • Praca z grupą; wyszukiwanie słownictwa.

Środki dydaktyczne

tekst Cezara: Caesar, De bello Gallico, I, 13.

1. Czynności wstępne: Witam uczniów po łacinie: Salvete! Sedete! Zapisuję numer, temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

Faza realizacyjna

Wprowadzenie materiału oraz sprawdzenie i ćwiczenie wiadomości:

Krok I:

Mówię uczniom, że dzisiaj będziemy tłumaczyć tekst Cezara. Proszę jednego z nich
o przypomnienie sylwetki wodza i pisarza. Lekcja będzie miała na celu zapoznanie się
z militarnym słownictwem Boskiego Juliusza. Dzielę uczniów na 6 drużyn, rozdaję każdej słowniczki łacińsko‑polskie i polsko‑łacińskie i przydzielam do opracowania odpowiednich słów i zwrotów. Uczniowie mają wyszukać odpowiednio:

grupa I : wojna – łac. bellum, i; prowadzić wojnę, wojna domowa, wojna światowa, wypowiedzieć wojnę; w czasie pokoju i wojny; zawrzeć pokój

grupa II – żołnierz – łac. miles, militis; ekwita, piechur, jazda konna, piechota, wojenny, służba wojskowa, wróg;

grupa III – bitwa – proelium, ii; toczyć bitwę, wydać bitwę; oddział, kohorta, wojsko;

grupa IV – wódz – łac. dux, ducis; pod czyimś dowództwem; rozkaz; z rozkazu wodza; dowodzić wojskiem, nieść pomoc

grupa V – obóz – łac. castra, orum i broń – arma, orum obóz zimowy; rozbić obóz; zwinąć obóz; wywiadowca; poseł; poselstwo; chwycić za broń; powołać pod bron;

Uczniowie zapisują swoje słownictwo na kartkach, mają na to 10 minut. Ja w tym czasie rysuję na tablicy tabelkę.

Krok II:

Kiedy mija czas, proszę przedstawicieli grup, by kolejno podchodzili do tablicy i wpisywali swoje spostrzeżenia. Ja mogę dodawać własne wyrażenia, korygować.

In tabula:

Bellum

Miles

Proelium/pugna

Dux

Castra

bellum gerere – prowadzić wojnę

eques, equitis – ekwita

equitatus, us (m) – jazda konna

proelium committere – toczyć bitwę

duce – pod czyim dowództwem

hiberna, orum (n) – obóz zimowy

castra ponere – rozbić obóz

castra commovere – zwinąć obóz

bellum civile – wojna domowa

pedes, itis – piechur

proelium edere – wydać bitwę

iussum, i (n) – rozkaz

explorator, oris – wywiadowca

bellum mundanum – wojna światowa

peditatus, us (m) – piechota

agmen, inis (n) – oddział, straż

ducis/imperatoris iussu – z rozkazu wodza

legatus, i – poseł

legatio, onis (f) –poselstwo

bellum inferre – wypowiedzieć wojnę

militaris, e – wojenny

manus, us (f) – oddział

exercitui praesse – dowodzić wojskiem

arma capere – chwycić za bron

domi militiaequae – w czasie pokoju
i wojny

militia, ae – służba wojskowa

cohors, tis (f) – kohorta

auxilium ferre/
auxilio esse – nieść pomoc

ad arma convocare – powołać pod broń

inimicus, i/hostis, is – wróg

exercitus, us (m) – wojsko

Krok III:

Następnie rozdaję tekst uczniom,

Przechodzimy do tłumaczenia tekstu Cezara:

Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque ita exercitum traducit. Helvetii repentino eius adventu commoti cum id quod ipsi diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intellegerent, legatos ad eum mittunt; cuius legationis Divico princeps fuit, qui bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit: si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios, ubi eos Caesar constituisset atque esse voluisset; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. Quod improviso unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret. Se ita a patribus maioribusque suis didicisse, ut magis virtute contenderent quam dolo aut insidiis niterentur. Quare ne committeret ut is locus ubi constitissent ex calamitate populi Romani et internecione exercitus nomen caperet aut memoriam proderet.

(Caesar, De bello Gallico, I, 13 )

Zwracam uwagę na słownictwo, zdania podrzędne, proszę o określenie wskazanych form.

Faza podsumowująca

Zadanie pracy domowej: Jako pracę domową zadaję nauczyć się tłumaczonego na lekcji tekstu oraz słownictwa.

Bibliografia

Caesar, De bello Gallico, I, 13

Załączniki

tekst Cezara

RrYRuVfJMYlSb

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 38.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida