Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Druga część pakietu opracowanego w europejskim projekcie HEPS (Healthy Eating and Physical Activityin Schools) Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole.

Poradnik dotyczy działań, określanych w języku angielskim terminem advocacy. Termin ten, a także rodzaj działań, do których się on odnosi, jest w Polsce mało znany. Trudno było znaleźć jego odpowiednikw języku polskim. W wyniku licznych konsultacji ze specjalistami w zakresie promocji zdrowia i językoznawcami uznano, że najlepszym odpowiednikiem advocacy będzie „orędownictwo”. (...)

Celem w projekcie HEPS ma być tworzenie na poziomie kraju, regionu i lokalnym polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach, z wykorzystaniem podejścia szkół promujących zdrowie.

RYNiG6p9Qguu9

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 3.22 MB w języku polskim