Powtórzenie wiadomości o Excelu – wykonywanie podstawowych działań za pomocą arkusza kalkulacyjnego i wstawianie wykresu. Uczniowie obliczają procentowo swoją frekwencję i na tej podstawie opracowują wykres.

REg0PCgZsEjuC

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 299.39 KB w języku polskim
R1a1pVR3HBcgP

Pobierz załącznik

Plik XLS o rozmiarze 16.00 KB w języku polskim