RHKuBOX2UThbo
Fotografia przedstawia herbacianą różę włożoną między kartki notesu z różową gumką. Tło jest białe.

Artystyczne dorastanie

Artystyczne dorastanie
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Piszemy coraz mniej i coraz krócej. Czy jest to znak czasu? Z pewnością tak. Wysyłamy e‑maile i SMS‑y, umieszczamy komentarze na forach, korespondujemy na portalach społecznościowych. Wszyscy wiemy, jakiego języka używa się w komunikacji internetowej. A może dla przeciwwagi napisać wiersz, poszukać magii i ulotnego piękna w języku poetyckim? Niejeden człowiek w powstałym spontanicznie wierszu zawarł cząstkę siebie, opowiadając o swoim smutku, marzeniach czy szczęściu. Materiał do lekcji zawiera utwory młodych poetów – uczniów, dla których twórczość jest sposobem na oswojenie się z  własnym dorastaniem, wszystkimi problemami, które niesie ze sobą dorosłość.

Już wiesz

Wyjaśnij, co dla ciebie oznacza bycie dorosłym.

RCC4CYiEJw1lC
Miejsce na notatkę
j00000003FB2v27_0000000F
RrLP7DLQS5HAe
Ćwiczenie 1
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu wyrazów dotyczących dzieciństwa i dorosłości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Niezwykła rozmowa

Siedzę na łóżkuNicole [czyt. nikol] Jurek
Nicole [czyt. nikol] Jurek Siedzę na łóżku

Siedzę na łóżku
Smucę się.
Wnet słyszę:
'Wkurzasz mnie, rozchmurz się!'
Co to było, czy to sen?
Pełna obaw odwracam się.
A tam pluszak, czy to żart?
Pytam się, co nie tak?
'Całe łóżko chcę dla siebie,
Niepotrzebna tutaj jesteś!
Masz swój świat
Dorosły tak.
Idź już stąd!
Uśmiechnij się,
Pogódź się!
Zapadam w sen'.

j00000003FB2v27_00000_BIB_001 Źródło: Nicole Jurek, Siedzę na łóżku, [w:] Całkiem serio i z przymrużeniem oka, Brzeg Dolny 2013, s. 9.

Po przeczytaniu wiersza Nicole Jurek – uczennicy I klasy liceum – pt. Siedzę na łóżku
wykonaj ćwiczenia.

j00000003FB2v27_0000000F
1
Ćwiczenie 2.1

Opisz sytuację liryczną w wierszu Siedzę na łóżku.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2.2

Ustal, kim jest podmiot liryczny w wierszu Siedzę na łóżku. Wskaż formy wyrazów, które o tym świadczą.

uzupełnij treść
RN0hmLllaUHMV
Ćwiczenie 2.3
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu określeń dotyczących sposobu wypowiadania się pluszaka i tych, które do niego nie pasują.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rb8uZN4SQBFzi
Ćwiczenie 2.4
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu w tekst odpowiedniego wyrazu będącego dokończeniem podanego zdania.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j00000003FB2v27_0000000X
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Niepokojąca wizja

Życie kręci się jak kula ziemska…Adrianna Żurek
Adrianna Żurek Życie kręci się jak kula ziemska…

Życie kręci się jak kula ziemska
Ciągle wokół.
Chcesz coś osiągnąć w nim,
Mieć ten święty spokój.
Walczysz z przeciwnościami losu,
Śmierci wciąż plujesz w twarz,
Chcesz mieć przy sobie wiele,
Lecz tracisz to, co masz.
Krótkie spojrzenie na ból
W oczach tej bliskiej osoby.
Wyprute żyły tylko po to,
By móc coś zdobyć.
Uśmiechasz się, jednak pod oczami
Masz fioletu cień.
Noce bezsenne, na barkach
Ciężar ludzkiej egzystencji w dzień.
Cmentarz rozbitych dusz
Słyszysz stłumiony głos?
On wydziera się z ciemności.
Ty rzucony na ten stos
Weź jeden oddech
Z drugim będzie już problem.
Kiedy ból krzyczy z wnętrza
Twoje płuca nie zatrzymują
Przesiąkniętego truchłemj00000003FB2v27_000tp001truchłem powietrza.

j00000003FB2v27_00000_BIB_002 Źródło: Adrianna Żurek, Życie kręci się jak kula ziemska…, [w:] Całkiem serio i z przymrużeniem oka, Brzeg Dolny 2013, s. 8.

Po przeczytaniu wiersza Adrianny Żurek – uczennicy III klasy gimnazjum – wykonaj ćwiczenia.

j00000003FB2v27_0000000F
1
Ćwiczenie 3.1

Ustal, co sądzi na temat życia człowieka podmiot liryczny z wiersza Adrianny Żurek. Swoją wypowiedź poprzyj przykładami z tekstu.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 3.2

Podaj po dwa synonimy do wyrażenia i wyrazów wskazanych poniżej.

kula ziemska, egzystencja, los

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 3.3

Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł wiersza Życie kręci się jak kula ziemska...

uzupełnij treść
RxpDKrNoqTTx1
Ćwiczenie 3.4
Zadanie interaktywne polega na połączeniu w pary fragmentów tekstu wiersza tak, aby dopasować do siebie pragnienia i ich konsekwencje.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.5

Uzupełnij poniższą tabelę według wzoru:

WZÓR: epitetj00000003FB2v27_000tp002epitet: cień fioletu; zabarwienie emocjonalne epitetu (pozytywne, negatywne, neutralne): neutralne; część mowy: rzeczownik

R51qXGBj7CKjW
Miejsce do uzupełnienia
1
Ćwiczenie 3.6

Ustal, kto jest adresatem wiersza Życie kręci się jak kula ziemska... i określ jego stan emocjonalny. Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 3.7

Dokończ zdanie.

Wiersz jest poetyckim obrazem...

uzupełnij treść
j00000003FB2v27_000tp001
j00000003FB2v27_000tp002
j00000003FB2v27_0000001X
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Młodzieńczy świat

Przeczytaj wiersz Smotherj00000003FB2v27_000tp003Smother Aleksandry Gałdy – uczennicy II klasy liceum – i wykonaj do niego ćwiczenia.

SmotherAleksandra Gałda
Aleksandra Gałda Smother

To jest mój świat,
Ściany moich słów,
Okna moich myśli.

To jest mój dom,
Ścieżki niespełnionych marzeń…

Deszcz moich łez…

To jest moje niebo,
Którego codziennie dotykam ręką,
Któremu potrafię wyczuć tętno.

To jest moje Wyobrażenie,
Tego, co mogło być Kiedyś,
Lecz bardziej tego, czego nigdy nie będzie.

(To jest moje ciche narzekanie)
Mówienie tak,
Mówienie nie,
Nie wiem.
Pod moją nieobecność…

I to jest ten Środek ciężkości,
Wszystko, czego nie zdołam uchwycić.

j00000003FB2v27_00000_BIB_003 Źródło: Aleksandra Gałda, Smother, [w:] Pokonam bezradność, oprac. Aleksandra Kucharska, Brzeg Dolny 2006, s. 12.
j00000003FB2v27_0000001X
Rkt7rYonoEZ7t
Ćwiczenie 4.1
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu jednej prawidłowej odpowiedzi będącej właściwym odczytaniem wiersza "Smother".
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R9XIxKEYBTPvn1
Ćwiczenie 4.2
Zadanie interaktywne. Postać mówiąca ujawnia się w utworze. Można ją odnaleźć dzięki występującym w tekście {poprawna odpowiedź} „mój”, „moje” oraz {poprawna odpowiedź} w 1. os. lp. „nie zdołam”, „dotykam”. Typ liryki, w której postać mówiąca wypowiada się w taki sposób, nazywa się {poprawna odpowiedź}.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rfj13125JaRDl1
Ćwiczenie 4.3
Zadanie interaktywne. Dopasuj metafory do ich objaśnień. Metafory: "okna moich myśli", "ścieżki niespełnionych marzeń", "ściany moich słów", "deszcz moich łez". Objaśnienia: rozpacz, niezrealizowane plany, niemożność wyrażenia siebie, wolność myśli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 4.4

Wyjaśnij, jak rozumiesz metaforę: 'wyczuć tętno nieba'.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4.5

Wyjaśnij, jak w kontekście całego utworu i tematu lekcji rozumiesz tytuł wiersza.

uzupełnij treść
j00000003FB2v27_000tp003
j00000003FB2v27_00000031
JPOL_E3_E4_Konteksty

Nasze dorastanie

Słodkie dorastanieNicole Jurek
Nicole Jurek Słodkie dorastanie

Nie chcę udawać dorosłej
Nie chcę nią być.
Chcę siedzieć w domu
Z nudów herbatę pić.
Ale czas się nie cofa
A magii znam tyle, co nic.
Idę do przodu coraz starsza i starsza
A przez te obowiązki czasem nie da się żyć.
Więc po pocieszenie chcę do cukierni iść
Bo zostało mi tylko rosnąć, uczyć się i tyć.

j00000003FB2v27_0000001X Źródło: Nicole Jurek, Słodkie dorastanie, [w:] Całkiem serio i z przymrużeniem oka, Brzeg Dolny 2013, s. 9.

Po przeczytaniu wiersza Słodkie dorastanie wykonaj ćwiczenia.

j00000003FB2v27_0000001X
1
Ćwiczenie 5.1

Wypisz z wiersza Słodkie dorastanie wyraz, który wiąże się z dzieciństwem oraz wyraz, z którym kojarzymy dorosłość.

uzupełnij treść
R11UTnFHvcmyZ
Ćwiczenie 5.2
Zadanie interaktywne polega na oddzieleniu synonimów i antonimów poprzez wstawienie ich w odpowiednie pola.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RrExw7m2UtfhN
Ćwiczenie 5.3
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu jednej prawidłowej odpowiedzi dotyczącej tematyki wiersza "Słodkie dorastanie".
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 5.4

Podaj dosłowne i przenośne znaczenie tytułu utworu Słodkie dorastanie. Wytłumacz, które z nich decyduje o jego ironicznym charakterze.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 5.5

Znajdź w tekście trzy bezokoliczniki, które odnoszą się do dorastania. Następnie podaj trzy inne, które, twoim zdaniem, wyrażają sposób na pogodzenie się z dorosłością.

uzupełnij treść
R10cLxQm335NH
Ćwiczenie 5.6
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu elementów dotyczących poszczególnych wierszy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j00000003FB2v27_0000003O
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 1

Napisz opowiadanie z elementami dialogu, w którym przedstawisz dalsze losy podmiotu lirycznego z wiersza Siedzę na łóżku Nicole Jurek.

R1PDOEjIeJgKy
Miejsce na notatki ucznia.
R1MlFvNQj1LJY1
Zadanie interaktywne. Uporządkuj słowa klucze: dorastanie, świat wewnętrzny, pragnienia, smutek. Uzasadnij kolejność.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Zaproponuj własną kolejność słów kluczy do tego tematu. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Proponowane słowa klucze: dorastanie, świat wewnętrzny, pragnienia, smutek.

RkngtPnfI1bK9
Miejsce na notatkę