Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookami. Wypisz wszystkie nawiązania do klasycznych teorii i pojęć, które odnajdujesz w tekście. Omów szerzej trzy z nich.

R1RJYaYGDOaiV
(Uzupełnij).
RvliEoNyRHZib
Nagranie dźwiękowe Jorge Luis Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (fragment).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wskaż cechy kultury Tlönu, które wykazują podobieństwo z cechami kultury postmodernistycznej.

RSxTFwxLEwTZL
(Uzupełnij).
RMHE1RJEKMEvE
Nagranie dźwiękowe dotyczące Tlönu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3

W jaki sposób rzeczywistość  Tlönu przedstawia postmodernistyczną koncepcję społecznego konstruktywizmu wszelkich idei?

RSxTFwxLEwTZL
(Uzupełnij).
RuQEcxZdZETRz
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Objaśnienia do tekstu

Indeks górny 1  Indeks górny koniecRussel (The Analysis of Mind, 1921, s. 159) przypuszcza, że planeta została stworzona przed niewieloma minutami, wyposażona w ludzkość, która „pamięta” iluzoryczną przeszłość.

Indeks górny 2 Wiek, w konsekwencji systemu dwunastkowego, oznacza tu okres stu czterdziestu czterech lat.

Indeks górny 3 Dzisiaj jeden z kościołów Tlönu utrzymuje po platońsku, że niektóre rzeczy, jak pewien określony ból, pewien zielonkawy odcień koloru żółtego, pewna temperatura, pewien dźwięk stanowią jedyną rzeczywistość. Wszyscy ludzie, w zawrotnym momencie coitus, są tym samym człowiekiem. Wszyscy ludzie, którzy powtarzają jakiś wers Szekspira, są Wiliamem Szekspirem.