Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1UZ4bk2sxYi8
Nagranie dźwiękowe lekcji.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1

Istotnym wskaźnikiem sprzedaży jest lista przedstawiająca najlepiej i najsłabiej sprzedające się rodzaje miodów z uwzględnieniem pojemności słoików. Zaprojektuj kwerendę pozwalającą na uzyskanie takiego zestawienia.

Plik bazy danych utworzony w programie Microsoft Access:

R1QMWUQ04QMOT

Plik ZIP zawierający bazę danych Microsoft Access.

Plik ZIP o rozmiarze 78.92 KB w języku polskim

Plik bazy danych utworzony w programie LibreOffice Base:

R3foVZR4n3hp0

Plik ZIP zawierający bazę danych LibreOffice Base.

Plik ZIP o rozmiarze 8.70 KB w języku polskim