Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Weź pod uwagę dotychczasowe rozważania z Badania 1, wykonanych ćwiczeń oraz pozostałych materiałów i ponownie odpowiedz na trzy pytania. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żadną inną odpowiedź.

Rd81M9P8PWzYh
Ćwiczenie 1
Jakie są twoje oczekiwania względem państwa i jego roli w zapewnieniu ci utrzymania? Zaznacz wszystkie opcje, z którymi się zgadzasz. Możliwe odpowiedzi: 1. Oczekuję od państwa, że pomoże mi znaleźć pracę, jeżeli byłaby taka potrzeba., 2. Oczekuję od państwa pomocy socjalnej, która pozwoli mi całkowicie pokryć koszty życia w sytuacji, gdy nie będę mógł/mogła znaleźć pracy., 3. Oczekuję od państwa pomocy w finansowaniu mojej nauki lub szkoleń., 4. Nie oczekuję niczego od państwa.
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 9.
R75sSjLbB6Rui
Ćwiczenie 2
Jakie są twoje oczekiwania co do stabilności zatrudnienia? Czy… Możliwe odpowiedzi: 1. zależy ci na umowie o pracę na czas nieokreślony, nawet jeżeli wiązałoby się to z dużo niższym wynagrodzeniem netto niż w przypadku innych form zatrudnienia?, 2. wolisz bardziej stabilne miejsce pracy z mniejszym wynagrodzeniem netto niezależnie od rodzaju umowy?, 3. trudno powiedzieć
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.
R12ovpUXENGu7
Ćwiczenie 3
Jakie są twoje oczekiwania finansowe co do zarobków w przyszłej pracy? Możliwe odpowiedzi: 1. poniżej średniej krajowej, 2. chociaż równowartość, ale nie więcej niż dwukrotność średniej krajowej, 3. między dwukrotnością a trzykrotnością średniej krajowej, 4. ponad trzykrotność średniej krajowej
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.

Porównanie sondaży i wyników badań

1
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj różnice w procentowych rozkładach odpowiedzi na pytania sondażowe.

ROoaofwuuVVIT
Wykres skumulowany. Jakie są twoje oczekiwania względem państwa i jego roli w zapewnieniu ci utrzymania?. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • oczekiwania: Oczekuję od państwa, że pomoże mi znaleźć pracę, jeżeli byłaby taka potrzeba.
  • tak: 46.4
  • nie: 53.6
 • 2. zestaw danych:
  • oczekiwania: Oczekuję od państwa pomocy socjalnej, która pozwoli mi całkowicie pokryć koszty życia w sytuacji, gdy nie będę mógł/mogła znaleźć pracy.
  • tak: 43.4
  • nie: 56.6
 • 3. zestaw danych:
  • oczekiwania: Oczekuję od państwa pomocy w finansowaniu mojej nauki lub szkoleń.
  • tak: 52.9
  • nie: 47.1
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 9.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R7jwuOFAuX9px
Wykres kolumnowy. Jakie są twoje oczekiwania co do stabilności zatrudnienia? Czy…. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • stwierdzenie: zależy ci na umowie o pracę na czas nieokreślony, nawet jeżeli wiązałoby się to z dużo niższym wynagrodzeniem netto niż w przypadku innych form zatrudnienia?
  • odsetek: 38
 • 2. zestaw danych:
  • stwierdzenie: wolisz bardziej stabilne miejsce pracy z mniejszym wynagrodzeniem netto niezależnie od rodzaju umowy?
  • odsetek: 39
 • 3. zestaw danych:
  • stwierdzenie: trudno powiedzieć
  • odsetek: 23
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RqzL1dMkgZ9us
Wykres kolumnowy. Jakie są twoje oczekiwania finansowe co do zarobków w przyszłej pracy?. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • odpowiedź: poniżej średniej krajowej
  • odsetek: 15.1
 • 2. zestaw danych:
  • odpowiedź: chociaż równowartość, ale nie więcej niż dwukrotność średniej krajowej
  • odsetek: 21.5
 • 3. zestaw danych:
  • odpowiedź: między dwukrotnością a trzykrotnością średniej krajowej
  • odsetek: 39.2
 • 4. zestaw danych:
  • odpowiedź: ponad trzykrotność średniej krajowej
  • odsetek: 24.2
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RT2dqIp4aJY4O
W pierwszym kroku porównaj rozkłady procentowe odpowiedzi z badań zrealizowanych przez PARP na próbie dorosłych Polaków w wieku 18–19 lat z rozkładami odpowiedzi twojej klasy w Badaniu 1. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy wy jako grupa różnicie się czymś od społeczeństwa polskiego jako całości? Co uzasadnia te różnice? Przedstaw swoją opinię. (Uzupełnij). W drugim kroku porównaj odpowiedzi z obu sondaży przeprowadzonych w klasie. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy refleksja nad pytaniami po pierwszym sondażu oraz treści zamieszczonych materiałów mogły wpłynąć na zmianę wskazań części z was? Jeśli tak, przedstaw, których wskazań i uzasadnij dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida