Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R12xfVFYSK2Hq
Na ilustracji znajduje się otwarty plecak z pomarańczową i zieloną kieszenią. Z plecaka wystaje fragment linijki i część napisu „czasownik", w którym litera „o" jest niewidoczna. Po prawej stronie widoczne są: piórnik, pióro wieczne, szklanka z wylewającym się mlekiem i zeszyt. Tło jest jasnoniebieskie.

Bez czasownika ani rusz

Czasownik
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1
R1dMXRrMlkERh
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu wyrazów do podanych części mowy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R10aljfFdboxe1
Czasownik
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 2
REubJHXWo3hYo
Zadanie interaktywne polega na połączeniu w pary czasowników i wyrażeń przyimkowych tak, aby powstały wyrażenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R5UsjnqaWT2zB1
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu bezokolicznikami utworzonymi od form osobowych czasowników oraz na uzupełnieniu wniosku dotyczącego bezokolicznika.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Ciekawostka

We współczesnej polszczyźnie nie ma bezokoliczników kończących się na -dz. Pisownia taka (np. mogę – módz, biegnę – biedz, strzegę - strzedz) występowała do roku 1918. Polska Akademia Umiejętności wprowadziła końcówkę -c (np. móc, biec, strzec).

1
Ćwiczenie 4

W podanych rzeczownikach ukryły się czasowniki w 3. os. lp. Znajdź je i zapisz poniżej lub w zeszycie.

astma, wiek, sałata, magnat, kajet, żmija, Poznań, spoiwo, platan, pokoik

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Zaznacz zielonym kolorem czasowniki we fragmencie tekstu Anne Finej0000008RFB6v21_000tp001Anne Fine 'Dziennik kota mordercy'.

Przyniosłem zdechłą myszAnne Fine
Anne Fine Przyniosłem zdechłą mysz

ŚRODA

RkMsHoYOWYrGt
Zadanie interaktywne polega na wskazaniu i zaznaczeniu kolorem zielonym czasowników występujących w tekście.
j0000008RFB6v21_00000_BIB_001 Źródło: Anne Fine, Przyniosłem zdechłą mysz, [w:] tejże, Dziennik kota mordercy, tłum. Anna Pączka, Warszawa 2006, s. 15.
Ćwiczenie 5

Wypisz z podanego tekstu czasowniki.

Anne Fine

'Przyniosłem zdechłą mysz'

ŚRODA

No dalej, wlejcie mi! Przyniosłem zdechłą mysz do tego ich 'drogiego' domu. [...] Kiedy się na nią nadziałem, już dawno było po niej. Nikt w okolicy nie jest bezpieczny. Na tej drodze brnie się po kostki w trutce na szczury. Dniem i nocą pędzą tu, tam i z powrotem szybkie samochody, a poza tym nie jestem jedynym kotem w okolicy. Nie wiem nawet, co jej się stało. Wiem tylko, że kiedy ją znalazłem, już nie żyła. [...]. Przyniesienie jej do domu wydawało mi się w tamtym momencie doskonałym pomysłem. Nie pytajcie, dlaczego. Musiałem postradać zmysły. Skąd mogłem wiedzieć, że Ellie mnie złapie i uraczy jednym ze swoich kazanek?
– Och, Tuffy! To już drugi raz w tym tygodniu. To jest nie do zniesienia. Wiem, że jesteś kotem, i że to normalne, i tak dalej. Ale proszę cię, zrób to dla mnie, przestań. Patrzyła mi prosto w oczy.
– Przestaniesz? Proszę! Mrugnąłem do niej porozumiewawczo. No, przynajmniej próbowałem, ale nie zrobiło to na niej wrażenia.
– Mówię serio, Tuffy – powiedziała. – Kocham cię i wiem, jak się czujesz. Ale musisz przestać robić takie rzeczy, zgoda? Trzymała mnie za łapy. Co jej mogłem powiedzieć? Próbowałem wyglądać na skruszonego. A wtedy ona znowu zaczęła płakać i mieliśmy kolejny pogrzeb. To miejsce zaczyna przypominać wesołe miasteczko. Słowo daję.

RqLCvVrKRkNSL
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 6
R11qn43YdMsuw
Miejsce do uzupełnienia
Ćwiczenie 7
RStMUx56M3i7O1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu definicji czasownika odpowiednimi wyrazami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RoTQzoUXhZFqi
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu przysłów czasownikami we wskazanej formie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1aaGSHGe5BdZ
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne polega na wskazaniu w zdaniach czasowników wyrażających prośbę lub rozkaz.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9

Wypisz z podanych zdań czasowniki wyrażające prośbę lub rozkaz.

Przestań zwracać mi ciągle uwagę, że coś źle robię.
Jeśli tylko potrafi, niech zrobi to samodzielnie.
Aby pieśń zabrzmiała donośnie, zaśpiewajmy ją wszyscy razem.
Starajcie się przyjść na czas.
Niech podniosą rękę wszyscy chętni, którzy chcą zostać wolontariuszami.

R12mZ8wjlcep4
Miejsce na notatkę
Rt11BHxAqOjEK
Tryb rozkazujący - odmiana czasownika
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ważne!

Czasowniki w trybie rozkazującym nie odmieniają się przez czasy ani rodzaje.

RYbQcMbFppMP6
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu do komórek tabeli czasowników w odpowiedniej formie.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RlhLQM38g5gJ01
Czasownik - tryb przypuszczający
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 11
RDy6FpKEC45Us
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu formami trybu przypuszczającego czasowników podanych w nawiasach.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008RFB6v21_000tp001