Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Bieg jako forma aktywnego wypoczynku

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

3. Sporty całego życia i wypoczynek

3.3 Uczeń omawia zasady aktywnego wypoczynku

Adresat: Uczniowie klasy IV (z możliwością realizacji w klasie V‑VI)

Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

 • zna definicję aktywnego wypoczynku

 • zna formy aktywnego wypoczynku

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

 • uczestniczy w grach i zabawach biegowych

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 • ma świadomość znaczenia aktywnego wypoczynku dla zdrowia

Metody nauczania: zadaniowa ścisła

Formy i miejsce zajęć

Formy: zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami, grupowa, indywidualna

Miejsce ćwiczeń: hala sportowa, boisko lub teren

Przybory i przyrządy: Szarfy dla każdego, 2 piłki gumowe i skakanki, pachołki/słupki, rzutnik, laptop.

Zasoby multimedialne

 1. prezentacja multimedialna: „Aktywny wypoczynek”.

 2. zestaw ilustracji: „Formy aktywnego wypoczynku”.

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 10 – 12 minut

 1. Czynności organizacyjno‑porządkowe

 • Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

 • Zapoznanie z tematem.

 • Obejrzenie i omówienie prezentacji.

 • Nauczyciel rozmawia z dziećmi nt. aktywnego wypoczynku. Pyta dzieci:

 • Co rozumieją przez termin aktywny wypoczynek?

 • Czy znajdują czas na aktywny wypoczynek?

 • Co najbardziej lubią robić w czasie wolnym ?

 1. Rozgrzewka

Gra ożywiająca – „Przetrwanie”

Drużyny biegają po boisku i podają między sobą piłkę. Zadaniem każdej drużyny jest zbicie wszystkich przeciwników. Osoba trafiona schodzi z boiska i poza jego linią wykonuje zadanie dodatkowe.

Ćwiczenia indywidualne:

 • Trucht (50 m),

 • w truchcie, krążenia ramion w przód (po 10x),

 • w truchcie, po zmianie kierunku biegu, krążenia ramion oburącz w tył (10x),

 • krok odstawno – dostawny ze zmianą nogi prowadzącej przez lewy
  i prawy bark (po 25 m),

 • w marszu, naprzemienne wymachy
  w ramion przód i w tył (6x),

 • w marszu wymachy ramion w bok (6x),

 • w marszu co 3 krok przysiad na nodze wykrocznej z jednoczesnym skrętem tułowia w kierunku nogi wykrocznej (po 6x),

 • stojąc, krążenia bioder w lewą i prawą stronę (łącznie 10x),

 • stojąc, krążenia kolan: do wewnątrz, na zewnątrz, w prawą i lewą stronę
  (po 4x każde).

 • Dzieci w zespołach układają ze swoich ciał wyraz BIEG. Nauczyciel uważnie obserwuje, który zespół jako pierwszy ułożył najszybciej podany wyraz.

Ustawienie w szeregu.

Dzieci w rozsypce w dowolnym siadzie.

Prezentacja multimedialna.

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie drużyny i oznacza ich szarfami
w dwóch kolorach. Każda z drużyn ma piłkę w kolorze szarfy. Gra toczy się w obrębie boiska do gier zespołowych. Zabronione jest celowanie w głowę
i przetrzymywanie piłki więcej niż
5 sek.

Ustawienie na obwodzie koła.

Podział na dwa zespoły. Nauczyciel komentując zabawę przypomina, że bieg jest bardzo dobrym sposobem aktywnego spędzania czasu wolnego.

Część główna 25 – 30 minut

Ćwiczenia kształtujące szybkość:

 • Wyścig rzędów nr 1

Zadaniem dzieci jest bieg do linii mety, okrążenie znajdującego się tam słupka
i powrót na swoje miejsce. Uczniowie dokonują zmian w wyścigu klepnięciem dłoni w dłoń, co upoważnia następną osobę do startu.

 • Wyścig rzędów nr 2

Zadaniem dzieci jest bieg do linii mety. Gdy uczeń przekroczy linię mety, siada
w siadzie skrzyżnym i podnosi rękę do góry. Jest to sygnał dla następnej osoby, że może startować.

 • Wyścig rzędów nr 3

Uczestnicy siedzą w siadzie skrzyżnym. Na sygnał nauczyciela ostatni biegnie na początek swojego rzędu, siada w siadzie skrzyżnym i unosi rękę do góry, co jest sygnałem startu dla następnej osoby. Konkurencja trwa do momentu, aż wszyscy zmienią miejsce.

 • Wyścig rzędów nr 4

Zadanie polega na pokonaniu trasy wyścigu z użyciem skakanki. Najpierw uczniowie skaczą na skakance obunóż, po dobiegnięciu do słupka składają skakankę na pół i chwytają w dłonie. Następnie,
trzykrotnie przekładają ją pod stopami i za plecami ruchem kolistym o 360 stopni. Powrót przeskokami bieżnymi przez skakankę. Przekazanie skakanki następnej osobie.

Gry i zabawy kształtujące szybkość
– wyścigi indywidualne

 • Bieg wahadłowy – prosty

Wszyscy uczniowie w szeregu, leżą przodem przed linią startu. Na sygnał uczniowie wykonują bieg wahadłowy pokonując 4 długości wyznaczonej trasy. Bieg kończy się powrotem do pozycji wyjściowej.

 • Bieg wahadłowy – złożony

Pozycja wyjściowa tak jak w biegu wcześniejszym. Oprócz linii startu są jeszcze trzy linie: linia nr 1
w odległości 4 m od linii startu, linia nr 2
w odległości 8 m i linia nr 3 w odległości 12 m. Konkurencja polega na jak najszybszym pokonaniu trasy biegu wahadłowego, na którą się składa bieg: od linii startu do linii nr 1, od linii startu do linii nr 2 i od linii startu do linii nr 3.
O zwycięstwie decyduje szybkość, dokładność wykonania i odpowiednie ustawienie się w pozycji końcowej (leżenie przodem).

Nauczyciel przez odliczanie dzieli dzieci na 3 rzędy i ustawia je na linii startu. Wyścigi odbywają się na odcinku o długości 10 m. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przebiegnięcie wyznaczonej trasy
i powrót na swoje miejsce do siadu skrzyżnego w rzędzie. Gdy dwie

drużyny ukończą wyścig równocześnie, to właściwe ustawienie jest rozstrzygające.

Wyścigi rzędów mają charakter rywalizacji, za którą nauczyciel przyznaje następującą liczbę punktów: 1 miejsce – 3 pkt., 2 miejsce – 2 pkt. i 3 miejsce – 1 pkt. Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów.

Każda konkurencja jest rozgrywana dwukrotnie.

Nauczyciel rozdaje skakanki.

Nauczyciel wyznacza trasę biegu
o długości 6 metrów.

Nauczyciel wyznacza trasę biegu
o długości 12 metrów

Część końcowa 5 – 10 minut

 1. Ćwiczenia relaksacyjno
  – kompensacyjne

W trakcie wszystkich ćwiczeń obowiązuje zasada wdechu nosem i wydechu ustami.

 • Stojąc, wdech ze wspięciem na palce
  z jednoczesnym wznosem ramion bokiem w górę. Wydech z przejściem na całe stopy i opuszczanie ramion bokiem w dół,

 • stojąc twarzą do drabinek, ręce trzymają szczebelek na wysokości klatki piersiowej, a nogi na pierwszym szczebelku. Podczas wydechu ciało opada maksymalnie w tył, a w fazie wdechu następuje powolne przyciąganie się rękoma do pozycji wyjściowej,

 • w leżeniu tyłem, nogi ugięte
  w kolanach, ramiona wzdłuż tułowia. Podczas głębokiego wdechu powolny wznos ramion przodem za głowę, a następnie wydech „przez zęby”
  i powolny opust ramion bokiem
  i przesunięcie po podłodze do pozycji wyjściowej z jednoczesnym wciśnięciem lędźwi w podłogę.

 1. Czynności organizacyjne

Zbiórka, omówienie lekcji. Wyłonienie najlepszej drużyny.

Zestaw ilustracji.

W podsumowaniu nauczyciel zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego i przypomina
o najbardziej popularnych formach aktywnego wypoczynku.

R1a70OTkCKcRr

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 116.00 KB w języku polskim
RbUZG8oJkKqkA

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 59.81 KB w języku polskim