Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Wioletta Gordziejewska

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

Bociany i ich tajemnice.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wzbogacenie i utrwalenie wiedzy o bocianach. Zaciekawienie uczniów rzadkim gatunkiem bociana czarnego oraz różnicami miedzy ptakami i ssakami. Wykorzystanie technologi informacyjnej do poszerzenia wiedzy o tych polskich ptakach.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Poprzez użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)uczniowie utrwalą wiedzę o bocianach. Zastosowane narzędzia cyfrowe pozwolą skuteczniej zrealizować założenia lekcji. Aplikacja learning apps pozwala na dokonanie poprawności wykonania zadania, aplikacja wordwall wyzwala aktywność dziecka oraz weryfikację jego wiedzy, aplikacja kahoot pozwala na zebranie szybkiej informacji zwrotnej.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie trybu życia bociana i ciekawostek o nim.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń , uczennica zna budowę ciała ptaków.

 2. Uczeń, uczennica wie w jakim środowisku i czym się żywi i jakie ma zwyczaje bocian.

 3. Uczeń, uczennica korzysta ze zdobytej wiedzy w quizie.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: metody problemowe, dyskusja - wymiana doświadczeń, pogadanka, pokaz Formy pracy - praca indywidualna, grupowa.

10. Środki dydaktyczne

Wizerunek bociana dla każdego dziecka, kartki, kredki. Youtobe, aplikacja learning apps, kahoot, wordwall, platforma e‑podręczniki.pl.

11. Wymagania w zakresie technologii

Tablica multimedialna, telefony z aplikacją kahoot dla uczniów, stałe łącze internetowe

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Co pamiętam o bocianach?

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

    Uczniowie otrzymują puzzle i układają obrazek przedstawiający temat dzisiejszej lekcji i przyklejają do zeszytu. Nauczyciel/nauczycielka zaprasza uczniów do wspólnego obejrzenia filmu o bocianach, zwraca uwagę na uważne słuchanie, ponieważ po filmie będziemy wykonywać zadanie z wykorzystaniem informacji o bocianach. ,Oglądanie filmiku z cyklu edukredka- film edukacyjny dla dzieci.  https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c filmik o bocianach 

 • Aktywność 2

 • Aktywność 3

  • Temat: Ptak czy ssak?

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

    Sprawdzenie wiedzy na temat czesci ciała ptaków, poprzez weryfikacje. Zabawa edukacyjna polegająca na dopasowaniu części ciała do ptaków i  ssaków z wykorzystaniem platformy learning pps.org. Podpisywanie części bociana na ułożonym wcześniej z puzzli rysunku. Ptak czy ssak?  
   https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_JESIEN_1_1_7_39_p4 wykonanie zadania z dopasowaniem częsci ciała ptaka.

 • Aktywność 4

  • Temat: Quiz wiedzy o bocianach

  • Czas trwania: 15 min

  • Opis aktywności:

   Uczniowie uczestniczą w quizie bociany- odpowiadają na pytania dotyczące bocianów na telefonach z aplikacją kahoot. Sprawdzają swoją wiedzę na temat  bocianów.  https://create.kahoot.it/creator/aff242c5-410b-4255-8773-48e1e533c4fb
   Zadanie domowe W programie Paint wykonaj rysunek bociana, pracę prześlij do mnie pocztą elektroniczną.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie, uczennice uzupełniają zdanie : na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się , że….. lub zaskoczyło mnie, że. Przyklejenie buźki do zadania z lekcji, które najbardziej się podobało.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna