Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
RP0PtiCSRfcHE
Oś czasu
RL9h2g2phZaa4
Polecenie 1

Przyjrzyj się wizerunkowi Bolesławowa Krzywoustego.

R1cu84IKycaD9
Bolesław Krzywousty według Jana Matejki

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Boleslav_III_of_Poland.jpg

Ćwiczenie 1

Opisz, jak Jan Matejko wyobraził sobie i przedstawił Bolesława Krzywoustego. Zwróć uwagę na uzbrojenie księcia. Jak sądzisz, dlaczego zostało ono wyeksponowane na portrecie Bolesława Krzywoustego?

uzupełnij treść

W 1109 roku król Niemiec, Henryk V najechał na Polskę. Oficjalną przyczyną wojny polsko‑niemieckiej była interwencja w sprawie wygnanego z Polski Zbigniewa, brata Bolesława Krzywoustego. Władca Niemiec zażądał ponadto uznania zwierzchności Niemiec, płacenia trybutu oraz wydzielenia Zbigniewowi części ziem polskich. Bolesław odrzucił żądania co spowodowało wybuch wojny.

Polecenie 2

Dokonaj analizy mapy

RAbe6QSHGzw9s

Polska w czasach Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego

Ćwiczenie 2

Określ kierunek natarcia wojsk cesarza Henryka V na Polskę.

uzupełnij treść

Określ kierunek natarcia wojsk cesarza Henryka V na Polskę.

Ćwiczenie 3

Zlokalizuj na mapie Głogów.

Polecenie 3

Zapoznaj się z fragmentem Kroniki polskiej Galla Anonima

Bolesławie, Bolesławie, ty przesławny książę panie,

Ziemi swojej umiesz bronić wprost niezmordowanie!

[...]Sam nie sypiasz i nam także snu nie dasz ni chwili,

Ani we dnie, ani w nocy, ni w rannej godzinie!

Ćwiczenie 4

Jak sądzisz, które wojska przed starciem pod Głogowem śpiewały pieśń o Bolesławie Krzywoustym? Przedstaw swoje uzasadnienie.

uzupełnij treść
Polecenie 4

Przeczytaj kolejny fragment Kroniki polskiej Galla Anonima, przyjrzyj się współczesnej rekonstrukcji machin oblężniczych używanych podczas obrony Głogowa w 1109 a następnie odpowiedz na pytania.

R1ZzDDO8Hej56

Współczesna rekonstrukcja machin oblężniczych używanych podczas szturmu na Głogów

[...] cesarz Henryk V sądząc, że litość nad synami i krewniakami zmiękczy serca Głogowian, polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników z Głogowa oraz syna komesa [grodowego] przywiązać do machin oblężniczych, że tak bez krwi rozlewu otworzy sobie bramy grodu. A tymczasem grodzianie wcale nie oszczędzali [własnych] synów i krewnych więcej niż Czechów i Niemców, lecz zmuszali ich kamieniami i orężem do odstąpienia od muru. Cesarz tedy widząc, że takim sposobem nie pokona grodu, ni głogowian nie potrafi zachwiać w powziętym postanowieniu, siłą oręża starał się osiągnąć to, czego podstępem nie zdołał. Zewsząd zatem przypuszczono szturm do grodu i z obu stron podniósł się krzyk potężny. Niemcy nacierają na gród.[...] Polacy sprawiali im [Niemcom] łaźnię płonącymi głowniami i wrzącą wodą. Niemcy podprowadzali pod wieże żelazne tarany, Polacy zaś staczali na nich z góry koła, nabijane żelazem; Niemcy po wzniesionych drabinach pięli się w górę, a Polacy nabijali ich na haki i podnosili w powietrze. [...]

Nowe pojęcie: komes
Nowe pojęcie: komes

urzędnik książęcy zarządzający grodem

ROPCBNM5urViT
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Przepisz tekst polski ułożony z puzzli.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Jakiego podstępu użył cesarz Henryk V, aby pokonać mieszkańców Głogowa? Czy powiódł się ten plan?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Jak zachowali się obrońcy Głogowa, widząc swych bliskich przywiązanych do machin oblężniczych wroga?

uzupełnij treść
R92IoYDBJRBGA
Ćwiczenie 9
Wskaż przyczyny wojny polsko niemieckiej Możliwe odpowiedzi: 1. król niemiecki, Henryk V zażądał wydzielenia Zbigniewowi części kraju, 2. król niemiecki, Henryk V zażądał zapłacenia trybutu z ziem polskich, 3. wycofanie się wojsk niemieckich i czeskich z ziem polskich, 4. żądanie uznania przez Bolesława Krzywoustego zwierzchności Niemiec, 5. Bolesław Krzywousty obronił niezależność Polski, 6. Bolesław Krzywousty utrzymał jedność państwa polskiego
RRW8WgxwQX5ej
Ćwiczenie 10
Oceń prawdziwość zdań. Bolesław Krzywousty odrzucił żądania króla niemieckiego Henryka IV co spowodowało wybuch wojny polsko-niemiecki. prawdafałsz Bohaterska obrona Głogowa oraz innych grodów spowodowała wycofanie się wojsk niemieckich i czeskich z ziem polskich. prawdafałsz Bolesław Krzywousty uznał zwierzchność króla niemieckiego. prawdafałsz Bolesław Krzywousty obronił niezależność Polski.prawdafałsz Bolesław Krzywousty utrzymał jedność państwa polskiego. prawdafałsz
RHonu0l1WSnS9
Ćwiczenie 11
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Imię księcia piastowskiego, syna Władysława Hermana., 2. Narzędzie rolnika., 3. Inaczej sojusz.
Ćwiczenie 12

Wpisz wyjaśnienie terminu, który otrzymasz w wyniku rozwiązania krzyżówki.

uzupełnij treść
Praca domowa

Napisz, w jaki sposób najeźdźcy atakowali gród, a jak na ten atak odpowiedzieli im mieszkańcy Głogowa?

Zbierz informacje na temat rodzajów broni stosowanych w średniowieczu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida