Ruszył nabór do kolejnej edycji Centrum Mistrzostwa Informatycznego - projektu grantowego dla nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek oraz wszystkich pasjonatów algorytmiki i programowania, którzy chcą podnieść swoje kompetencje a także odkrywać i rozwijać talenty informatyczne uczennic i uczniów, a dodatkowo otrzymać grant w wysokości 6400 zł.

Grantobiorcy uczestniczący w projekcie zdobywają praktyczną wiedzę z algorytmiki, programowania i robotyki podczas zajęć na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Każdy uczestnik bierze udział w 288 godzinach szkoleń w systemie stacjonarnym i e‑learningowym. Dodatkowo otrzymuje materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć, zestaw robotyczny, wsparcie wykwalifikowanych specjalistów oraz grant finansowy w wysokości 6400 zł lub nawet dwa granty o łącznej wartości 12800 zł na realizację koła informatycznego i samokształcenie, podnoszenie własnych kompetencji, rozwijanie zainteresowań związanych z algorytmiką i programowaniem.

W jednej edycji Grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować jeden lub dwa granty algorytmiczne, w ramach, których podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Grantobiorcy, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2021 r.

Więcej informacji o projekcie na https://cmi.edu.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida