Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1

Polska przyjęła chrzest w 966 roku. Chrzest dla Polski przyjął książę
Mieszko I.
Jego żoną była Dobrawa.
Dobrawa była księżniczką z Czech. Polska przyjęła chrzest od Czech.

1
R1a1wKmjWaZmJ
1

Dzięki przyjęciu chrztu książę Mieszko I: – był silnym władcą. Decydował co               dzieje się w Polsce.
– współpracował z innymi władcami,
– połączył wszystkie plemiona polskie         w jedno państwo.
Chrzest pomógł Mieszkowi I i następnym władcom Polski.

1
REa6XPqTGUIDL
1

W Polsce powstało biskupstwo misyjne. Biskupstwo misyjne decydowało o ważnych wydarzeniach w polskim kościele.
Szefem biskupstwa misyjnego był biskup Jordan.

1
R15FK7KghoDa4
1

Po chrzcie do Polski zaczęli przyjeżdżać duchowni.
Duchowni to księża i zakonnicy.
Mieli swoje zadania w Polsce:
– uczyli ludzi zasad wiary                               chrześcijańskiej
– pomagali Mieszkowi I rządzić Polską. Większość mieszkańców nie potrafiła czytać i pisać. Duchowni potrafili.

1
RrQdL8pOTIWcf