Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RP0lvxFKYAe10
Rysunek czarno-biały przedstawia cmentarz: krzyże, nagrobki, pomniki. W górnej części widoczne są czaszki i szkielety, które są splątane z gaęziami bezlistnych drzew. W oddali ciemny kształt figury anioła. Z prawej strony dzwonnica. Dzwony są w ruchu.

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... – o ludowym obrzędzie dziadów

Zaduszki
Źródło: Władysław Podkowiński, 1890, rysunek tuszem, zaginiony, domena publiczna.
RDjbR4JBuMYLh1
Puchacz
Źródło: a. nn., domena publiczna.
R1R1117y8QNKS1
Kruk
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Małgorzata Skibińska, licencja: CC BY-NC-SA 4.0.

Romantycy czerpali natchnienie do swoich dzieł między innymi z ludowej wyobraźni. To właśnie z nią wiąże się tradycja pogańskiego obrzędu wywoływania duchów zmarłych. II część Dziadów Adama Mickiewicza jest nie tylko dramatem – obrzędem, ale także swoistym rytuałem, z którym wiążą się zaklęcia, klątwy i wezwania. Z jednej strony nawiązuje on do tradycji świętej uczty (przygotowywania posiłków dla duchów zmarłych), z drugiej natomiast – rozmów, które prowadzono z duchami...

Już wiesz

1) Przygotuj informacje na temat symboliki kruka i puchacza w kulturze. Odwołaj się do różnych źródeł wiedzy (np. Słownika symboli Władysława Kopalińskiego).

R1PecW9ECJFbd
Miejsce na notatkę

2) Zbierz informacje związane z pojęciem „rytuał”. Odwołaj się do dowolnego źródła wiedzy.

Roi2np9u3U9Mb
Miejsce na notatkę

3) Zapoznaj się z treścią dramatu Adama Mickiewicza Dziady, część II.

j00000000VB1v50_0000000S
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

O obrzędzie dziadów

RRA58LCPRygxe
Poezye, t. 2
Źródło: Adam Mickiewicz, 1823, Wilno, domena publiczna.

Dziady to nazwa ludowego obrzędu zadusznego, wywodzącego się z tradycji rytualnego poczęstunku. Ta swoista uczta była organizowana przez pospólstwo dla przywoływanych duchów zmarłych (lub dla zmarłych przodków: dziad = przodek) oraz żebraków, starców i dziadów – jałmużników, na których kończył się poczęstunek. Istotą dziadów było „obcowanie żywych z umarłymi”. W tradycji słowiańskiej (w zależności od regionu) święta zaduszne obchodzono nawet sześć razy do roku, np. na wiosnę ok. 2 maja oraz jesienią – z 31 października na 1 listopada. Jesienne obrzędy były właściwym przygotowaniem do święta zmarłych.

Celem obrzędu dziadów było ugoszczenie dusz, mające na celu – z jednej strony – zdobycie ich „zaufania” i zapewnienie sobie ich przychylności, z drugiej natomiast – udzielenie im pomocy w pozyskaniu wiecznego szczęścia. Dusze karmiono kaszą, miodem, jajkami, kutiąj00000000VB1v50_000tp003kutią oraz częstowano... wódką. Biesiady/uczty przygotowywano zarówno w domach jak i na cmentarzach, przy grobach przodków oraz w przestrzeniach szczególnych – znaczących miejscach kultu, np. na wzgórzach, pod drzewami uznanymi za święte, przy kaplicach, które powstawały czasami w miejscach kultu pogańskiego.

W niektórych regionach przy blasku ognisk organizowano dla dusz także kąpiel i saunę. Ogień stawał się symbolem blasku wskazującego duszom właściwą drogę, która prowadziła do bliskich im osób. Szczególną rolę przypisywano w obrzędzie żebrakom (dziadom), którzy mieli pełnić wyjątkową funkcję w kontaktach z zaświatami (żebracy – „mediatorzymediatormediatorzy”). Obowiązywał w tym czasie zakaz pracy (np. sprzątania po wieczerzy, „aby dusze mogły się naprawdę ugościć”, czy wylewania wody przez okno po myciu naczyń – aby nie spłoszyć dusz).

We wschodniej Polsce, także na Białorusi i Ukrainie, obrzęd karmienia dusz na grobach zmarłych przetrwał do dziś.

j00000000VB1v50_000tp002
j00000000VB1v50_000tp001
j00000000VB1v50_000tp003
uniwersalizm
etycznych
czyściec
zbawienie
mediator
j00000000VB1v50_0000001K
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Dziady Mickiewiczowskie

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R15ZY25DT8TB31
Ilustracja przedstawia cmentarz, na którym są drzewa bez liści i małe nagrobki; w centrum obrazka znajdują się ruiny budynku z wysokim oknem. Ilustracja w ciemnych odcieniach.
Opactwo w dębowym lesie
Źródło: Caspar David Friedrich [czyt. kaspar dawid fridriś], 1809–1810, olej na płótnie, Alte Nationalgalerie [czyt. alte nacjonalgaleri], Berlin, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R11Fudo8NnAwp1
Dziady, afisz teatralny, Kraków 1902
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ważne!

Kompozycja II części Dziadów jest zwarta. Akcja dzieje się w noc poprzedzającą Zaduszki, w zamkniętej kaplicy cmentarnej. W dramacie występują: przywołujący duchy Guślarz, towarzyszący mu chór wieśniaków oraz zjawy – duchy zmarłych przybywające na obrzęd dziadów. Spotkanie światów ludzi żyjących i zmarłych przynosi korzyści obu stronom: zakłada niesienie pomocy duszom w ich pośmiertnym cierpieniu (poprzez modlitwę, ale też np. posiłek), z drugiej strony – żyjący kierują prośby o pomoc w rozwiązaniu ich ziemskich problemów. Swoistym wprowadzeniem (prologiem) do II części Dziadów jest utwór Upiór.

j00000000VB1v50_0000000S
Ćwiczenie 1.1

Określ, które elementy świata przedstawionego utworu Mickiewicza wpływają na jego tajemniczość.

R1JDAixo7W1SD
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 1.2

Odpowiedz, jaką funkcję pełnią w dramacie Mickiewicza wypowiedzi chóru?

RUb39WVrbTSKP
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 1.3

Scharakteryzuj postać Guślarza, uwzględniając jego symboliczną rolę w utworze.

RHwE9PYrN0FYC
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 1.4

W formie planu szczegółowego przedstaw przebieg obrzędu dziadów.

Rkj4ZVd5Ah6Fz
Miejsce na notatkę
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1PDOYV9hMyzL1
Ilustracja przedstawia mężczyznę zwracającego się do pasterki. Wskazuje on palcem swoje serce. Wokół znajduje się mężczyzna z brodą i kilkoro uczestników obrzędu w wiejskich strojach: z lewej strony kobieta w ciemnej suknni z czarną chustą na głowie, obok niej dwóch mężczyzn - jeden w kurtce, spodniach, sznurowanych butach, w dłuższych ciemnych włosach; drugi w koszuli, na którą ma narzucowny płaszcz; ma długą siwą brodę i włosy. Za nim kryje się młody chłopak, który trzyma go za rękę. Za mężczyzną po prawej stronie, który wskazuje ręką pierś, znajdują się dwie dziewczynki w chustkach na głowie i fartuchach oraz mężczyzna z wąsami w kurtce. Nad postaciami napis: Adam Mickiewicz Dziady; pod postaciami: Guślarz: dziatki patrzajcie dla Boga Wszak to zapada podłoga I blade widmo powstaje...pokazał ręką na sercu.
Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Źródło: Józef Sebald, 1904, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Na podstawie tekstu dramatu Dziady, część II wykonaj polecenia:

j00000000VB1v50_0000000S
Ciekawostka

Poza prowadzony przez Guślarza obrzęd wykracza pojawienie się mary, która nie została zaproszona na ucztę. Zjawa pojawia się bez wezwania, nic nie mówi, nie wygłasza prawd moralnych, nie chce też odejść. Na ciele ma krwawą pręgę, ręką wskazuje na serce i uporczywie wpatruje się w jedną z uczestniczek zgromadzenia. Wskazuje to na nieszczęśliwą miłość, jakiej doświadczył za życia.

Czytelnik może się domyślać, że to duch młodzieńca, który z powodu nieszczęśliwej miłości popełnił samobójstwo. Jednak nie jest to duch zmarłej osoby - wskazuje na to zachowanie niechcianego „gościa” - nie odpowiada on na żadne żądania Guślarza.

Postać ta pojawi się w kolejnych częściach Dziadów - IV i III. Jest bohaterem łączącym wszystkie części Dziadów Adama Mickiewicza.

Ćwiczenie 2.1

Wyjaśnij, jaką funkcję w dziele Mickiewicza pełni magia.

RcE8xsQRwKwfl
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2.2

Wymień zjawy przybywające na „ucztę”.

RGepRLnHB7mTf
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2.3

Opisz, jakie przewinienia były powodem błąkania się duchów po zaświatach. Rozważ, czy w dramacie Mickiewicza rodzaj kary jest zależny od winy popełnionej przez człowieka za życia.

R1D8NVL0ZhgD8
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2.4

Odpowiedz, jakie wskazówki dotyczące życia wypowiadają przywołane duchy?

RMAtQUUAdzcHw
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2.5

Czy prawdy ludowe zawarte w II części Dziadów są wciąż aktualne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RKPwAr0rBEqeQ
Miejsce na notatkę
R1NTStyLSahb0
Ćwiczenie 2.6
Zadanie interaktywne. Pogrupuj wyrażenia. 2 pola: 1. elementy chrześcijańskie, 2. elementy pogańskie Wyrażenia do przyporządkowania: posiłek przygotowany dla błąkających się dusz, odwołanie się do Boga, zaklęcia, garść kądzieli, aniołki, odwołanie się do piekła i nieba, chór ptaków, znak krzyża
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RBjqQPB8QlkDu
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne. Ustal, które elementy przedstawione w "Dziadach" są realistyczne, a które fantastyczne. 2 pola do pogrupowania wyrażeń: 1. Elementy realistyczne 2. Elementy fantastyczne. Wyrażenia do pogrupowania: aniołki Józio i Rózia, Guślarz, jedzenie, zaklęcia, trumna, Widmo, pasterka Zosia, zebrani ludzie, kaplica, chór ptaków
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 4

Zastanów się i odpowiedz, w czym widmo Złego Pana przypomina postać mitologicznego Prometeusza? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RLlxF2YYSngud
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 5
R17qLu8hV1ADo
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu wyrazów znajdujących się w zbiorze liter.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 5

Podaj pięć synonimów słowa „duch”.

Odpowiedź: mara, zjawa, widmo, upiór, zwid, majak.

Rvf6k7Ya5v0AC
Miejsce na notatkę
R1J5C881HUPgJ
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne. Polega na przyporządkowaniu znaczenia do związków frazeologicznych.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 7

Podaj trzy przykłady wyrazów pokrewnych utworzonych od słowa „duch”.

RJk4tjlvVW3GR
Miejsce na notatkę
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Rowz149dPv05h1
Ilustracja przedstawia mężczyznę otoczonego przez ludzi w białych szatach symbolizujących ptaki. Znajdują się oni po lewej stronie ilustracji. Wyciągają ku niemu ręce. Mają potargane włosy i wytrzeszczone szeroko oczy. Mężczyzna unosi ręce. Zwraca się on do innego mężczyzny i tłumu uczestników zgromadzenia, którzy stoją po prawej stronie ilustracji. Są wśród nich dwaj mężczyźni, młody chłopak, dwie małe dziewczynki w chustach na głowie i fartuchach oraz ubrana na ciemno kobieta z chustą na głowie. Obaj mężczyźni unoszą ręce. Nad postaciami widoczny jest napis: Adam Mickiewicz "Dziady"; pod spodem napis: Widmo: dzieci! Nie znacież mię dzieci? Przypatrzcież się tylko z bliska, Przypomnijcie tylko sobie - Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci!
Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Źródło: Józef Sebald, 1904, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
j00000000VB1v50_0000003K
JPOL_E3_E4_Konteksty
dramat
Definicja: dramat

jeden z gatunków literackich obejmujący utwory przeznaczone do wystawiania na scenie

Ważne!

Wyznaczniki dramatu:

  • utwór podzielony jest na akty i sceny,

  • wydarzenia tworzą wyrazistą akcję,

  • tekst składa się z monologów i dialogów - teskt główny,

  • tekst główny uzupełniony jest tekstem pobocznym tzw. didaskaliami.

Forma zastosowana przez Adama Mickiewicza łączy w sobie elementy lirycznelirykaliryczne, epickieepikaepickiedramatycznedramatdramatyczne, różne gatunki literackie, np. pieśń, bajkę, opowiadanie czy monolog, jak również partie muzyczne i efekty plastyczne.

R1OsywNNAm0cV
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu kilku prawidłowych odpowiedzi dotyczących budowy dramatu.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ciekawostka

W 1961 roku powstała piosenka Baranek, napisana przez Stanisława Staszewskiego. Jej refren nawiązuje do Dziadów cz. II Adama Mickiewicza. Należy ona do repertuaru zespołu Kult, znalazła się na płycie Tata Kazika.

liryka
epika
dramat
R5VkUieW0DWef
Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Źródło: Józef Sebald, 1904, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty

Inne symbole widm

JPOL_E3_E4_Konteksty
R1e1co1NGA49K1
Fotografia przedstawia ptaka, który ma żółte przymrużone oczy i brązowe upierzenie w różnych odcieniach. Charakteryzuje się także wąskim zakrzywionym dziobem i plamkami na głowie. Tło jest szare i rozmyte.
Sowa2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Małgorzata Skibińska, licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Konteksty
Ciekawostka

Dawniej lud wyobrażał sobie duchy zmarłych pod postacią ptaków. W utworze nie zostały one jednak wcale przyzwane przez Guślarza, lecz przybyły za Złym Panem, aby go publicznie oskarżyć przed wiejską gromadą. Nie pozwalają Widmu zaspokoić głodu i pragnienia, co jest istotą obrzędu sprawowanego w kaplicy.

Polecenie 1

Wysłuchaj w dostępnych źródłach utworu muzycznego Stanisława Moniuszkij00000000VB1v50_000tp005Stanisława Moniuszki Widma – chór ptaków nocnych, pieśń I, który zawiera motyw „ptaków nocy”. Odpowiedz, z którą sceną Dziadów cz. II kojarzy ci się ta muzyka.

RFy4u1aXlXATP
Miejsce na notatkę
Polecenie 1

Wymień ptaki, które twoim zdaniem należą do tzw. ptaków nocy. Możesz skorzystać z dostępnych źródeł, np. Encyklopedii Przyrody.

Odpowiedź:

Sowa, puchacz, słowik szary, rokitniczka, łozówka, potrzos, pokląskwa.

RaMxUkmDCNGWL
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 9

Przyjrzyj się „ptakom nocnym” ukazanym na obrazie Gdy rozum śpi, budzą się demony Francisca Goij00000000VB1v50_000tp007Francisca Goi. Wyjaśnij, jaka jest ich funkcja w tym tekście kultury. Czy „ptaki nocne” budzą przerażenie, zaufanie, a może ich obecność jest zupełnie neutralna? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RXbCpQmsqkuDR
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 9

Wyobraź sobie nocne ptaki. Odpowiedz, jakie emocje mogą wywoływać?

Odpowiedź:

Ptaki nocne mogą wywoływać niepokój i przerażenie.

Rzi9YqI62toqb
Miejsce na notatkę
Polecenie 2

Wraz z koleżankami i kolegami z klasy przygotuj inscenizację II części Dziadów. Zaaranżuj przedstawienie w scenerii współczesnej. Możesz użyć współczesnych rekwizytów, kostiumów, muzyki itp.

R2zbP0XRKOZfF
Miejsce na notatkę
Polecenie 3

Napisz zaproszenie do wybranej osoby na szkolną inscenizację II części Dziadów.

uzupełnij treść
j00000000VB1v50_000tp007
j00000000VB1v50_000tp005
j00000000VB1v50_000tp006
j00000000VB1v50_0000005V
JPOL_E3_E4_Preteksty

Dziady a Halloweenj00000000VB1v50_000tp008Halloween

Polecenie 4

Przygotuj (w dowolnie wybranej formie) informacje o Halloween. Jaki charakter mają obchody tego święta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? Jaką rolę w tych obchodach odgrywają elementy maskaradyj00000000VB1v50_000tp009maskarady i zabawy?

R1ZyaStmUYwiP
Miejsce na notatkę
R1CEVERSb1jK7
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na rozwiązaniu krzyżówki.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 11

Określ, które momenty podczas obchodów Halloween przypominają obrzęd Mickiewiczowskich dziadów?

R1OreNjhnLwk7
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 12

Na podstawie zgromadzonych w poleceniu 3. informacji wytłumacz, na czym polega zabawa wpisująca się w tradycję obchodów Halloween w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Możesz odwołać się do zdjęć z galerii powyżej i do obrazu Daniela Maclise’aj00000000VB1v50_000tp00BDaniela Maclise’a. W odpowiedzi uwzględnij informacje o tym, jakich rekwizytów, strojów i w jakim celu używają uczestnicy zabawy halloweenowej.

RbV7RW9IzlRqq
Miejsce na notatkę
RJ24C12xHPpan
Snap-Apple Night [czyt. snap apl najt, tłum. wieczór łapania jabłek]
Źródło: Daniel Maclise [czyt. daniel maklis], olej na płótnie, prywatna kolekcja, domena publiczna.
j00000000VB1v50_000tp008
j00000000VB1v50_000tp009
j00000000VB1v50_000tp00A
j00000000VB1v50_000tp00B
j00000000VB1v50_0000007F
JPOL_E3_E4_Zadaniowo
RTVpUt3gaBglk1
Zadanie interaktywne. Słowa klucze: dramat romantyczny, wizyjność, fantastyka, groza, rytuał, ludowa tradycja, synkretyzm religijny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Zaproponuj własną kolejność słów kluczy do tego tematu. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Proponowane słowa klucze: dramat, zjawy, fantastyka, groza, rytuał, ludowa tradycja.

RmNaElrLc1aB7
Miejsce na notatkę
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida