Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Co kryje się za drzwiami?

RkfBKKlXBZTIp
  1. Uczniowie, patrząc na ilustrację drzwi, próbują podać definicję tego rzeczownika. Mogą skorzystać ze słowników, np. Słownika języka polskiego, gdzie czytamy: drzwi to pionowa ruchoma przegroda zamykająca otwór drzwiowy wraz z konstrukcją mocującą oraz wszystkimi elementami pomocniczymi. Formalną definicję słownikową (jeśli z niej korzystali) uczniowie formułują czy przedstawiają swoimi słowami.

  2. Przypominamy z uczniami odmianę rzeczownika drzwi; zapisując ją na tablicy. Zwracamy uwagę, że rzeczownik drzwi nie ma formy liczby pojedynczej [kolor niebieski w zadaniach niżej wskazuje na prawdopodobne odpowiedzi uczniów]

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Mianownik (kto? co?)

drzwi

Dopełniacz (kogo? czego?)

drzwi

Celownik (komu? czemu?)

drzwiom

Biernik (kogo? co?)

drzwi

Narzędnik (z kim? z czym?)

drzwiami

Miejscownik (o kim? o czym?)

drzwiach

Wołacz (hej!)

drzwi

  1. Uczniowie w grupach zapoznają się z ilustracjami drzwi, wskazanymi przez nauczyciela. Zastanawiają się, z jakiego materiału są drzwi, jaki mają kolor, kształt, co symbolizują, co mówią o właścicielach oraz co kryje się za nimi.

GRUPA

ILUSTRACJE DO OMÓWIENIA PRZEZ UCZNIÓW

1

RdOdJl3NM7aom

2

RFskSX7sExYo2

3

R1UIlLRNZVH5Q

4

RwrjI2DqdJpMQ

5

R1LPaw3Rj5Rdp

6

RDPVRNXCeFelz
  1. Przedstawiciele grup wypowiadają się na forum klasy, pokazując koleżankom i kolegom, o którą ilustrację chodzi. Pozostali uczniowie dopowiadają swoje spostrzeżenia.

  2. Praca w domu lub w klasie
    Zapoznaj się z kolorystyczną symboliką drzwi, którą podał jeden z internetowych portali. Czy wg ciebie wymienione cechy właścicieli kolorów drzwi sprawdzają się w życiu? Podziel się swoimi spostrzeżenia na kolejnej lekcji.

KOLOR DRZWI

CZEGO JEST SYMBOLEM?

CZERWONY

Osoby, które lubią ten kolor, są zwykle szybkie, odważne, czasem dominujące. Czerwień zdradza żywiołową, emocjonalną i dynamiczną naturę mieszkańców.

CZARNE

Kolor ten wybierany jest często przez osoby pełniące kierownicze funkcje. Czerń jest zwykle odbierana jako symbol elegancji, prestiżu i powagi.

BRĄZOWE

Kolor ten wybierają osoby ceniące bezpieczeństwo, spokój. Brązowe drzwi wnoszą do domu poczucie stabilizacji i harmonii.

ZÓŁTE

Kolor słońca charakterystyczny jest dla osób radosnych, przyjaznych, kreatywnych, Drzwi takie dodają radości i optymistycznego patrzenia na życie, rozświetlają każde wnętrze.

BEŻOWE

Wybierają osoby mające charakter spokojny, które nie chcą, by stali się obiektem szczególnej uwagi. Cenią unormowane życie, nie lubią przesady.

POMARAŃCZOWE

Kolor wybierany przez osoby radośnie nastawione od świata. Są dobre zorganizowani, kreatywni i ciekawi wszystkiego, co nowe. Lubią kontakt z innymi osobami.

ZIELONE

Osoby lubiące przyrodę, kontakt z innymi, otwarte na zmiany, nie lubią monotonii.

BIAŁE

Kolor biały wybierają osoby szczere, otwarte wobec innych ludzi; ceniące czystość, ład, uczciwość, nie lubią konfliktów.

BŁĘKITNE

Wybierane przez osoby inteligentne, błyskotliwe, lubiące spokój, harmonię, marzenia, często mają duszę artysty.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida