Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Co o sobie wiemy po „Wyprawie do lasu” z Czesławem Miłoszem

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna wiersz Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu”,

 • zna wybrane środki stylistyczne,

 • rozumie przyczyny tworzenia poezji.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • umiejętnie korzysta ze słownika,

 • potrafi wypowiadać się publicznie,

 • rozwija wyobraźnię, zdolność empatii.

2. Metoda i forma pracy

Elementy heurezy, metoda problemowa, praca zbiorowa, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Kserokopie wiersza Wyprawa do lasu

Zdjęcia

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Powitanie. Sprawdzenie listy obecności. Nauczyciel prosi o przedstawienie zdjęć z miejsc, których uczniowie miło spędzili czas (o ich przyniesienie poprosił uczniów na poprzedniej lekcji).

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o opis miejsc ze zdjęć, pyta jakie uczucia wywołuje w nich ten widok.

 2. Nauczyciel informuje uczniów, iż przeczytają wiersz, który jest takim słownym zdjęciem, zapisem widzianego bądź wyobrażonego miejsca. Prosi jednego z uczniów o przeczytanie informacji o autorze ze słownika.

 3. Nauczyciel rozdaje kserokopie wiersza i prosi klasę o cichą lekturę, a następnie o głośną jednego z uczniów.

 4. Nauczyciel pyta o domysły uczniów na temat uczuć podmiotu lirycznego w tym wierszu, co wskazuje na takie, a nie inne uczucia? Za pomocą jakich środków stylistycznych zostały one wyrażone? ( w razie kłopotów z identyfikacją, nazywaniem środków krótka powtórka na temat np.: epitetu, porównania, przenośni).

 5. Nauczyciel prosi o porównanie swoich uczuć z tymi panującymi w wierszu. Pyta, jakie są podobieństwa, jakie różnice. Czy chcieliby się wybrać w podróż do tak opisanego lasu? Jak sądzą, dlaczego powstał ten wiersz?

c) Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel pomaga przygotować notatkę podsumowującą lekcję.

 2. Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa 1998.

 2. Miłosz Cz., Poezje, Czytelnik, Warszawa 1983. (lub tekst Wyprawy do lasu Czesława Miłosza z podręcznika)

 3. Słownik pisarzy polskich, pod red. J. Tomkowskiego, Horyzont, Warszawa 2002.

6. Załączniki

Zadanie domowe

W czteroosobowych grupach przygotuję plakat ilustrujący treść wiersza „Wyprawa do lasu”

Czesława Miłosza.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1dyvieVlGmsj

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 96.52 KB w języku polskim
RIHWS3KQ1u2qG

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 17.00 KB w języku polskim