Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Co robi Jacek? O której godzinie?

1. Powiedz, co robi Jacek:

a) o 7.15?

Wzór: O 7.15 Jacek wstaje / O siódmej piętnaście Jacek wstaje.

Ćwiczenie 1

Powiedz, co robi Jacek:

o 7.15?

Wzór: O 7.15 Jacek wstaje. / O siódmej piętnaście Jacek wstaje.

Ćwiczenie 2

o 17.00?

Ćwiczenie 3

o 14.00?

Ćwiczenie 4

o 7.30?

Ćwiczenie 5

o 22.00?

Ćwiczenie 6

o 19.00?

Ćwiczenie 7

o 7.20?

Ćwiczenie 8

o 8.00?

Ćwiczenie 9

o 15.00?

Ćwiczenie 10

o 20.00?

Ćwiczenie 11

o 20.30?

RMCINehnNEgFQ
Ćwiczenie 12
zadanie interaktywne

rysunki: M. Wiśniewski

Ćwiczenie 13

W pustym miejscu narysuj, co ty jeszcze robisz. O której godzinie?

Ćwiczenie 14

Napisz swój rozkład dnia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida