Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Barbara Grzegorczyk

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Co to jest śnieg?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

7. Cel ogólny zajęć

Tworzenie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczeń wie, jak powstaje śnieg i jakie są jego właściwości

 2. uczeń bierze aktywny udział w zajęciach

 3. Uczeń obserwuje pogodę, wykonuje samodzielnie doświadczenie, dokumentuje jego przebieg

9. Metody i formy pracy

Metody pracy : praktyczna,  ćwiczeniowa, doświadczalna, zadań stawianych dziecku, giełda pomysłów
Formy : grupowa, indywidualna

10. Środki dydaktyczne

wycięta z kartki z bloku duża śnieżynka , wata , klej, dla każdego ucznia  po 15 śnieżynek, kartka  z ponumerowanymi polami od 1‑15, klej , kartka pokazowa   z przyklejonymi śnieżynkami na właściwym miejscu

11. Wymagania w zakresie technologii

laptop, rzutnik,

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

 • Aktywność 2

  • Temat: Co jeszcze wiemy o śniegu ?

  • Czas trwania: 15 min

  • Opis aktywności:

   Burza mózgów
   -czy śnieg jest czysty?
   -czy można jeść śnieg ?
   - dlaczego śnieg nie jest kolorowy  ?
   -dlaczego śnieg topnieje ?
   - dlaczego śnieg skrzypi pod nogami ?
   -czy każda śnieżynka jest taka sama?

   - do czego możemy wykorzystać śnieg ?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Prawda- fałsz

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Zabawa prawda- fałsz
    Nauczyciel mówi   15 stwierdzeń, dotyczących śniegu, z ktorych część jest nieprawdziwa. Każdy uczeń otrzymuje po 15 śnieżynek  oraz kartkę z ponumerowanymi polami.  W sytuacji , gdy uczeń uzna stwierdzenie  za prawdziwe, przykleja na pole zgodne z numerem stwierdzenia. 
   Na koniec uczniowie sprawdzaję poprawność wykonania zadania, porównując  powstały wzór ze wzorem na kartce pokazowej .

13. Sposób ewaluacji zajęć

Komu sie podobały zajęcia, ten  dołącza do grupy, która ozdabia dużą śnieżynkę watą.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna