Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 1

Rozwiń skróty:
PZPR
KOR
NSZZ
PZPR
KOR
NSZZ

Samorządność

Co to znaczy: samorządny związek zawodowyj0000008NGB6v32_000tp001związek zawodowy?
Związek zawodowy to organizacja robotników, dbająca o ich prawa. A samorządny to taki, który sam decyduje o tym, jak ma działać – czyli sam się rządzi.

1
Ćwiczenie 2
RJwcMjZKeMXdD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NGB6v32_000tp001
j0000008NGB6v32_0000000J

Samorząd uczniowski

Wy też tworzycie samorząd – samorząd uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. Co to znaczy, że uczniowie „sami rządzą”? To znaczy, że decydują lub współdecydują o swoich sprawach, podejmują różne inicjatywy na rzecz uczniów albo na rzecz innych osób, ale takie, w których uczestniczą uczniowie szkoły, a także wypowiadają się w różnych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły.

Ćwiczenie 3
RIs50WQ2BHnWp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Kto – oprócz uczniów – tworzy społeczność szkolną?

uzupełnij treść

Kompetencje samorządu szkolnego

Ćwiczenie 5

Którymi sprawami z zadania 2 zajmuje się samorząd uczniowski w twojej szkole? Zaznacz je na czerwono.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Napisz o trzech innych dziedzinach działalności twojego samorządu.

uzupełnij treść
j0000008NGB6v32_00000010

Prawa i obowiązki uczniów

Działalność samorządu szkolnego to jedno z praw uczniów. Inne prawa, ale i obowiązki, określa regulamin szkoły oraz ogólnie przyjęte normy.

1
Ćwiczenie 7
RQV5rzK45Mqer1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Dopisz jeszcze dwa prawa i dwa obowiązki ucznia Twojej szkoły.

uzupełnij treść
j0000008NGB6v32_0000001A

Postępowanie sprawiedliwe

Ćwiczenie 9

Czasami członkowie społeczności szkolnej stają przed różnymi problemami. Zaproponuj, jak należałoby postąpić w opisanych niżej sytuacjach, żeby było to postępowanie sprawiedliwe. Jakie czynniki należy uwzględnić?

Sytuacja 1

Dyrektor wchodzi do klasy. Jest tam tylko nauczyciel, który sprawdza prace uczniów. Nie ma zbyt zadowolonej miny. „Czy coś się stało?” - pyta dyrektor. Nauczyciel pokazuje mu kilka kartek i mówi: „Tylko jedna osoba w całej klasie rozwiązała to zadanie. Czy było za trudne? Jak ocenić te prace?”

Sytuacja 2

Dyrektor wchodzi do klasy. Jest tam tylko nauczyciel, który sprawdza prace uczniów. Nie ma zbyt zadowolonej miny. „Czy coś się stało?” - pyta dyrektor. Nauczyciel pokazuje mu kilka kartek i mówi: „Przecież w pracy Tomka są identyczne błędy jak w pracy Mikołaja. Jak ocenić te prace?”

Sytuacja 3

Jest 5 po ósmej. Pada śnieg, wieje wiatr. Uczeń wbiega do szkoły i zastanawia się: „Ciekawe, czy pani wpisze mi spóźnienie...”

Sytuacja 4

Jest 5 po ósmej. Uczeń idzie spacerkiem w stronę szkoły, rozmawiając z koleżankami. Mówi: „Ciekawe, czy pani wpisze mi spóźnienie...”

j0000008NGB6v32_0000001R

Podsumowanie

Co wiem?

Samorząd to samodzielne decydowanie o swoich sprawach przez grupę osób, ale także sama ta grupa. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Oprócz nich społeczność szkolną tworzą dorośli: rodzice, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni szkoły. Wszyscy mają swoje kompetencje, prawa i obowiązki.

Co potrafię?
  • Wyjaśnić pojęcia: samorząd, kompetencje, związki zawodowe.

  • Postępować sprawiedliwie.

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!
  • Jakimi cechami powinna odznaczać się osoba wybierana na przewodniczącego samorządu klasowego lub szkolnego?

  • Zapewne zdarzyło Ci się pracować w grupie, w której jedne osoby robiły bardzo dużo, inne mniej, a jeszcze inne nie robiły nic. Jeśli ostateczny efekt okazał się dobry, wszyscy dostali dobre stopnie. Ale jeśli był mizerny – wszyscy otrzymali oceny słabe. Które osoby czuły się najgorzej w każdej z tych sytuacji? Dlaczego? Jak sprawiedliwie oceniać pracę w grupie?