Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Co znaczą symbole w obrazach?

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(2.4) potrafi przeprowadzić́ analizę̨ ikonograficzną dzieła, posługując się̨ słownikami symboli;

Temat lekcji:

Co znaczą symbole w obrazach?

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna dzieła malarstwa,

 • wymienia symbole stosowane w sztuce,

umiejętności – uczeń:

 • wskazuje symbole w dziele sztuki,

 • zna znaczenie symboli zawartych w obrazach,

 • potrafi wyjaśnić wieloznaczność symboli.

postawy:

 • kształtowanie wszechstronności ucznia,

 • dbanie o rozwój intelektualny,

 • poszanowanie dla dzieł sztuki.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, praca grupowa

Środki dydaktyczne,

książki, albumy, czasopisma z dziełami, które znajdują się w zadaniu interaktywnym;

w tym zasoby multimedialne:

zadanie interaktywne do rozpoznawania symboli;

multimedialny ilustrowany słownik najważniejszych symboli w sztuce.

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji)..

 2. Nauczyciel rysuje serce na tablicy i pyta uczniów. czego symbolem jest serce. Uczniowie wskazują inne symbole z życia codziennego. Mogą być to przedmioty, zjawiska itp.

faza realizacyjna:

(30 min.)

 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem symbolu jako znaku zastępującego lub reprezentującego pewne głębiej ukryte treści pojęciowe (etyczne, religijne, ideologiczne, itp.)

 2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obsługą multimedialnego ilustrowanego słownika najważniejszych symboli w sztuce.

 3. Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy, Każda z grup otrzymuje materiał źródłowy – książki, albumy, czasopisma zawierające dzieła sztuki:

  1. grupa 1: obraz Alegoria Miłości i Czasu Bronzina oraz Krzyż w górach C. Friedricha,

  2. grupa 2: obraz Ambasadorzy Holbeina oraz Czterej apostołowie Dürera

  3. grupa 3: Portret małżonków Arnolfinich van Eycka oraz Sąd Ostateczny, Hansa Memlinga.

 4. Podczas pracy korzystają z multimedialnego ilustrowanego słownika. Uczniowie w obrazach poszukują elementów i znaczeń symbolicznych, wypisują je i wskazują ich znaczenie.

 5. Po wykonaniu zadania prezentują wyniki swojej pracy. Przykładowe odpowiedzi do ćwiczenia:

  1. Alegoria Miłości i Czasu, Bronzino – kupidyn, kołczan – symbole miłości

  2. Krzyż w górach, C. Friedrich - Światło zachodzącego słońca układa się w trzy wiązki — symbol Trójcy Świętej; skała - symbol wiary, a zielone jodły- nadzieja

  3. Ambasadorzy, Holbein - czaszka ludzka — symbol przemijania i śmiertelności, Vanitas

  4. Czterej apostołowie, Dürer - temperamenty czterech pór roku: młodzieńczy Jan oznacza wiosnę, dojrzały Marek — lato, nieco starszy Paweł — jesień, starczy Piotr — zimę.

  5. Portret małżonków Arnolfinich, Johannes van Eyck- Piesek - symbol wierności, owoce - płodność, pościel na łóżku - małżeństwo, figurka świętej Małgorzaty; świeca w żyrandolu - Boska obecność

  6. Sąd Ostateczny, Hans Memling - lilia i miecz - symbole miłosierdzia i sprawiedliwości. waga – sądzenie losu, sprawiedliwość

 6. Nauczyciel wyświetla interaktywne zadanie do rozpoznawania symboli występujących w sztuce. Uczniowie ćwiczą rozpoznawanie symboli.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Uczniowie otrzymują oceny wyrażone stopniem.

 2. Praca domowa: Wyszukaj 3 dzieła reprezentujące różne style w sztuce, w których występuje motyw lustra i wyjaśnij znaczenie tego symbolu.

R13zTUupxRQ6L

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 96.50 KB w języku polskim
RsmN7xZvuaWTr

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 50.63 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida