Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Karta pracy 1

Do opisu rzeczywistości popularne w polszczyźnie jest wykorzystywanie nazw części ciała. Poniższe ćwiczenia proponują związki frazeologiczne z nazwą jednej z nich.

Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się sześciu ilustracjom i powiedz, co przedstawiają. Która część ciała jest „bohaterką” każdej z nich?

RjUapMMgnqzbL
R1Tbi8vLURcD9
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
R1Itk6WRgwlfR
Ćwiczenie 3
Związki frazeologiczne mają znaczenie przenośne. Przeczytaj uważnie znaczenie każdego z nich i połącz ze zdaniami poniższego tekstu, opisującymi pewną sytuację, według wzoru: A. pilnować kogoś, nadzorować, kontrolować, sprawdzać, obserwować go, nie ufać mu Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć. B. pomagać komuś, kierować jego działaniem i podejmować za niego decyzje Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć. C. nie mieć swobody działania, decydowania Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć. D. narzucić komuś swoją wolę, podporządkować go sobie, zdominować; wtrącać się we wszystko, co robi Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć. E. brać udział, uczestniczyć w czymś, angażować się w coś Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć. F. zrezygnować z czegoś, przestać się czymś zajmować, przestać zwracać na coś, na kogoś uwagę; uznać coś za stracone; zlekceważyć coś, kogoś Możliwe odpowiedzi: 1. W dodatku nie mogłem im ufać (…), musiałem ich sprawdzać i kontrolować., 2. Szybko jednak okazało się, że wszystkimi musiałem się opiekować, wszystko im podpowiadać, bo sami nie potrafili nic zrobić., 3. Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco., 4. Przed organizatorami stale się tłumaczyłem, nie mogłem samodzielnie pod-jąć żadnej decyzji, nie miałem swobody działania., 5. (z szatni zginęły pieniądze; do dziś zadaję sobie pytanie, kto dopuścił się kra-dzieży), 6. Zrezygnowałem z udziału w projekcie i przestałem o tym myśleć.
Ćwiczenie 4

Zdania z prawej strony ułóż we właściwej kolejności, by powstał spójny tekst. Pierwsze zdanie jest już na właściwym miejscu.

Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco.

Ćwiczenie 5

Opisz tę samą sytuację, stosując poznane związki frazeologiczne.

Z przyjemnością i wielką nadzieją przystąpiłem do projektu. Zapowiadał się bardzo obiecująco.Karta pracy 2

Do opisu rzeczywistości popularne w polszczyźnie jest wykorzystywanie nazw części ciała. Poniższe ćwicze‑nia proponują związki frazeologiczne z wyrazem PLECY.

R1Zm3abmA1yIY
Ćwiczenie 6
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Związki frazeologiczne mają znaczenie przenośne. Przeczytaj uważnie znaczenie każdego z nich:

A. przyczynić się do czyjegoś niepowodzenia, zdradzając go w trudnej sytuacji; zdarzenie następujące z za‑skoczenia, mające negatywne skutki, sprawiające komuś przykrość, powodujące inne negatywne emocje

B. nie mieć odwagi przyznać się do czegoś, być tchórzem; zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego; nie chcąc ponosić ryzyka, korzystać z tego, że ktoś inny się naraża

C. robić/zrobić coś bez czyjejś wiedzy, w tajemnicy, ukrywając coś przed kimś

D. nie chcieć mieć z kimś nic wspólnego

Ćwiczenie 8

Przeczytaj uważnie poniższą historyjkę, a następnie przekształć tekst, wykorzystując poznane związki frazeo‑logiczne.

Bez mojej wiedzy Paweł zdradził nasz wspólny pomysł na projekt. Inni go wykorzystali, zbierając pochwały, a my w konkursie znaleźliśmy się na ostatnim miejscu. Potem nie miał odwagi przyznać się, zrzucając winę na Piotrka. Sprawił mi ogromną przykrość – tak cieszyłem się, że jesteśmy niepokonani. Któregoś dnia pod‑szedł do mnie, chcąc się wytłumaczyć, ale ja już nie chcę mieć z nim nic wspólnego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida