Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

W przypadku przewodnika multimedialnego, bardzo istotne jest wykorzystanie plików multimedialnych (dźwięk, video i obraz). Należy do tego celu wykorzystać zewnętrzne biblioteki, znajdujące się na stronie środowiska - http://processing.org/reference/libraries/ - takie jak:
import processing.video.*; //biblioteka video
import ddf.minim.*; //biblioteka dźwięku
W programie należy zadeklarować zmienne tekstowe – np. do opisów miast, zmienne pomocnicze typu całkowitego int oraz zmienne odpowiedzialne za obraz.
//zmienne
int ekran;
int miasto;
int ikona_foto_over;
int ikona_video_over;
int ikona_stat_over:
int muzyka;
String nazwa;
String opis;
PImage intro;
PImage tlo_menu;
String url = „statystyki/index.html”;
Dodatkowo trzeba zadeklarować zmienne odpowiedzialne za obrazy ikon i zdjęć:
//ikony
PImage ikona_lodz;
PImage ikona_warszawa;
PImage ikona_krakow;
PImage ikona_poznan;
PImage ikona_gdansk;
PImage ikona_wroclaw;
PImage ikona_zamknij;
PImage ikona_foto;
PImage ikona_video;
PImage ikona_muzyki;
PImage ikona_statystyk;
//zdjęcia
PImage foto1s;
PImage foto2s;
PImage foto1b;
oraz obiekt typu movie z biblioteki processing.video.
//video
Movie movie;
Elementy związane z obsługą dźwięku pochodzą z biblioteki ddf.minim. Aby rozpocząć korzystanie z Minim należy najpierw zadeklarować instancję obiektu minim, którą można następnie wykorzystać do załadowania plików audio lub obsługi wejść i wyjść:
//muzyka
Minim minim;
AudioPlayer player;

iroJTQ7ppZ_d5e212

Funkcja setup()

Funkcja ta wywoływana jest tylko raz przy uruchamianiu programu, ustalając wszystkie niezbędne warunki początkowe do działania aplikacji.
Pierwsze polecenie określa rozdzielczość okna aplikacji ():
size(700, 700);
W funkcji zostanie wywołane polecenie loadImage(url, „png”), które powoduje wczytanie obrazka typu png z adresu url.
Wstawienie obrazka, którego za lewy górny róg będzie w punkcie obszaru roboczego o współrzędnej (x,y) realizuje polecenie: image(obrazek, x, y). Jeśli nie planuje się dalszej pracy na obrazku, można użyć szybszego polecenia przenoszącego obrazek na obszar roboczy: set(x, y, obrazek). Jeśli chcemy mieć możliwość manipulacji na zmiennych, należy wczytać obrazy do wcześniej zadeklarowanych zmiennych, poleceniem:
  intro = loadImage(„grafika/intro.jpg”);
  tlo_menu = loadImage(„grafika/tlo_menu.jpg”);
  ikona_lodz = loadImage(„grafika/ikona_lodz.png”);
  ikona_warszawa = loadImage(„grafika/ikona_warszawa.png”);
  ikona_krakow = loadImage(„grafika/ikona_krakow.png”);
  ikona_poznan = loadImage(„grafika/ikona_poznan.png”);
  ikona_gdansk = loadImage(„grafika/ikona_gdansk.png”);
  ikona_wroclaw = loadImage(„grafika/ikona_wroclaw.png”);
  ikona_zamknij = loadImage(„grafika/ikona_zamknij.png”);
  ikona_foto = loadImage(„grafika/ikona_foto.png”);
  ikona_video = loadImage(„grafika/ikona_video.png”);
  ikona_muzyki = loadImage(„grafika/ikona_muzyki.png”);
  ikona_statystyk = loadImage(„grafika/ikona_statystyk.png”);
Dla plików muzycznych należy dokonać inicjalizacji obiektu minim oraz załadować plik muzyczny music.mp3:
  minim = new Minim(this); //inicjalizacja obiektu minim do obsługi muzyki
  player = minim.loadFile(„music.mp3”); //ładowanie pliku z muzyką z katalogu data
  player.play();
Ostatnie linijki funkcji setup służą do zainicjowania stanów zmiennych:
ekran = -1;
  miasto = 0;
  muzyka = 1;
  ikona_foto_over=0;
  ikona_video_over=0;

iroJTQ7ppZ_d5e303

Funkcja draw()

Funkcja draw() będzie wykonywana ciągle, zaraz po wykonaniu instrukcji setup(), do czasu kiedy zostanie przerwane wykonywanie programu lub będzie uruchomiona inna instrukcja. W przypadku projektowanego przewodnika należy utworzyć różne funkcje rysujące poszczególne ekrany dla każdego miasta, w zależności od wybranej pozycji z menu. Będą tutaj wywoływane w pętli warunki, które będą sprawdzały jakie okno powinno zostać uruchomione, w zależności od wartości zmiennej ekran:
void draw() {
  switch(ekran) {
  case -1:
    ekran_powitalny();
    break;
  case 0:
    ekran_menu();
    break;
  case 1:
    ekran_miasta();
    break;
  case 2:
    ekran_foto();
    break;
  case 3:
    ekran_video();
    break;
  }
}

iroJTQ7ppZ_d5e375

Funkcje okien/ekranów aplikacji

Poniżej znajdują się deklaracje poszczególnych ekranów:

Ekran powitalny:

R10gCwOqMeUwk1
Źródło: Piotr Napieralski, licencja: CC BY 3.0.

Kod ekranu powitalnego:


void ekran_powitalny(){ 
  background(intro); 
  fill(255, 255, 255); 
  textSize(16); 
  text("kliknij myszką", 300, 670); 
 }

Ekran menu głównego z miastami

RQN9lwaCxxExY1
Źródło: Piotr Napieralski, licencja: CC BY 3.0.

Kod ekranu menu główne, rozmieszcza wcześniej zaprojektowane ikony na wcześniej przygotowanym tle (kontur Polski):
void ekran_menu(){
   image(tlo_menu,0,0,width,height);
   image(ikona_lodz,330,300,70,70);
   image(ikona_warszawa,430,250,70,70);
   image(ikona_krakow,360,480,70,70);
   image(ikona_poznan,150,230,70,70);
   image(ikona_gdansk,240,50,70,70);
   image(ikona_wroclaw,150,370,70,70);

   image(ikona_zamknij,630,20,50,50);
   image(ikona_muzyki,570,20,50,50);

    fill(255, 255, 255);
    textSize(16);
    text(„wybierz miasto”, 300, 670);
}

Ekrany miast

Ekrany poszczególnych miast, będą się różnić w zależności od wczytanego miasta. Dlatego do zmiennych odpowiedzialnych za film, obraz i statystyki zostaną przypisane inne obiekty. Wykorzystany zostanie do tego celu warunek switch(miasto):
void ekran_miasta(){

    switch(miasto) {
    case 1:
      nazwa=”Łódź”;
      opis = „Łódź – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce. Siedziba władz województwa łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Nowosolna. Przejściowa siedziba władz państwowych w 1945 roku. Ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 22 prywatne), kulturalny i przemysłowy. Przed przemianami polityczno‑gospodarczymi w 1989 r. Centrum przemysłu włókienniczego i filmowego. Ważny węzeł komunikacji drogowej. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności zameldowanej (706 004) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²). W 2015 r. niektóre obszary miasta zostały uznane za Pomnik historii pod wspólną nazwą Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego. Miasto należy do Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich, a także do stowarzyszenia Eurocities. (źródło Wikipedia)” ;
      foto1s = loadImage(„grafika/lodz1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/lodz2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/lodz1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „lodz.mp4”);
       url = „http://www.lodz.pl”;
      break;
    case 2:
      nazwa=”Warszawa”;
      opis = „informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, „;
      foto1s = loadImage(„grafika/warszawa1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/warszawa2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/warszawa1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „warszawa.mp4”);
       url = „http://www.warszawa.pl”;
      break;
    case 3:
      nazwa=”Kraków”;
      opis = „informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, „;
      foto1s = loadImage(„grafika/krakow1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/krakow2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/krakow1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „krakow.mp4”);
       url = „http://www.krakow.pl”;
      break;
    case 4:
      nazwa=”Poznań”;
      opis = „informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, „;
      foto1s = loadImage(„grafika/poznan1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/poznan2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/poznan1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „poznan.mp4”);
       url = „http://www.poznan.pl”;
      break;
    case 5:
      nazwa=”Gdańsk”;
      opis = „informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, „;
      foto1s = loadImage(„grafika/gdansk1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/gdansk2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/gdansk1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „gdansk.mp4”);
       url = „http://www.gdansk.pl”;
      break;
    case 6:
      nazwa=”Wrocław”;
      opis = „informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, informacje o wybranym mieście, „;
      foto1s = loadImage(„grafika/wroclaw1s.jpg”);
      foto2s = loadImage(„grafika/wroclaw2s.jpg”);
      foto1b = loadImage(„grafika/wroclaw1b.jpg”);
      movie = new Movie(this, „wroclaw.mp4”);
      url = „http://www.wroclaw.pl”;
      break;
    }
W przykładzie wpisane zostały jedynie informacje dla miasta Łodzi. Informacje o innych miastach można znaleźć w Internecie i podmienić tekst przypisany do zmiennej opis, odpowiednio dla każdego miasta.
Pozostałe elementy takie jak ramki, zdjęcia czy tekst są wspólne dla każdego miasta.. Zmienne, dzięki wcześniejszemu poleceniu, będą miały odmienne wartości. Dzięki temu, w spójny sposób choć charakterystyczny dla każdego miasta, zostaną rozmieszczone elementy menu:
  image(tlo_menu,0,0,width,height);

    // ramka na nazwę
    fill(255, 0, 0, 150);
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(20,20,280,80);

    fill(255, 255, 255);
    textSize(36);
    text(nazwa, 50, 70);

    // ramka na dane statystyczne

    image(ikona_statystyk,20,100,280,186);
    noFill();
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(20,100,280,186);

    // zdjęcie 1
    image(foto1s,20,300,280,186);
    if(ikona_foto_over == 1){
        image(ikona_foto,20,300,280,186);
    }
    noFill();
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(20,300,280,186);

    // zdjęcie 2
    image(foto2s,20,494,280,186);
    if(ikona_video_over == 1){
        image(ikona_video,20,494,280,186);
    }
    noFill();
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(20,494,280,186);

    // ramka na tekst
    fill(255, 0, 0, 150);
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(320,20,360,660);

    fill(255, 255, 255);
    textSize(12);
    text(opis, 340, 100, 340, 660);

    image(ikona_zamknij,630,20,50,50);
    image(ikona_muzyki,570,20,50,50);


}

Ekran foto i video

Dwa pozostałe ekrany odpowiadają za wyskakujące okienka z obrazkiem i materiałem video:

R1H1lJIgrjlsp1
Źródło: Piotr Napieralski, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej znajduje się kod dla każdego z okienek:
void ekran_foto(){

    image(foto1b, width/2 - (foto1b.width)/2 , height/2 - (foto1b.height)/2 , foto1b.width, foto1b.height);
    noFill();
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(width/2 - (foto1b.width)/2, height/2 - (foto1b.height)/2 , foto1b.width, foto1b.height);
}

void ekran_video(){

    image(movie, width/2 - (movie.width)/2, height/2 - (movie.height)/2);
    noFill();
    stroke(255, 255, 255);
    strokeWeight(10);
    rect(width/2 - (movie.width)/2, height/2 - (movie.height)/2 , movie.width, movie.height);
}

Funkcje odpowiedzialne za interakcje

Funkcje odpowiedzialne za interakcje pozwolą obsłużyć reakcje aplikacji na zachowania myszy. Pierwsza funkcja odpowiada za reakcję na kliknięcie przycisku myszy:


void mousePressed(){ 
 // kliknięcie gdziekolwiek w obszarze ekranu powitalnego 
    if(ekran == -1){ 
     ekran = 0; 
    } 
 // kliknięcie w ekranie menu głównego 
    else if(ekran == 0){ 
      if(mouseX>330 && mouseX <400 && mouseY>300 && mouseY <370){ 
      ekran=1; 
      miasto=1; // wybór Łodzi 
      } 
      else if(mouseX>430 && mouseX<500 && mouseY>250 && mouseY<320){ 
      ekran=1; 
      miasto=2; // wybór Warszawy 
      } 
      else if(mouseX>360 && mouseX<430 && mouseY>480 && mouseY<550){ 
      ekran=1; 
      miasto=3; // wybór Krakowa 
      } 
      else if(mouseX>150 && mouseX<220 && mouseY>230 && mouseY<300){ 
      ekran=1; 
      miasto=4; // wybór Poznań 
      } 
      else if(mouseX>240 && mouseX<310 && mouseY>50 && mouseY<120){ 
      ekran=1; 
      miasto=5; // wybór Gdańska 
      } 
      else if(mouseX>150 && mouseX<220 && mouseY>370 && mouseY<440){ 
      ekran=1; 
      miasto=6; // wybór Wrocławia 
      } 
      else if(mouseX > 630 && mouseX < 680 && mouseY > 20 && mouseY < 70){ 
      exit(); // zamknięcie programu 
      } 
      else if(mouseX > 570 && mouseX < 620 && mouseY > 20 && mouseY < 70){ 
       if(muzyka == 1){ 
       player.pause(); // wstrzymanie muzyki 
       muzyka=0; 
       } 
       else{ 
       player.play(); // wznowienie muzyki 
       muzyka=1; 
       } 
      } 
    } 
 // kliknięcie w ekranie miasta 
    else if(ekran == 1){ 
      if(mouseX > 630 && mouseX < 680 && mouseY > 20 && mouseY < 70){ 
      ekran=0; // powrót do menu 
      } 
      else if(mouseX > 570 && mouseX < 620 && mouseY > 20 && mouseY < 70){ 
       if(muzyka == 1){ 
       player.pause(); // wstrzymanie muzyki 
       muzyka=0; 
       } 
       else{ 
       player.play(); // wznowienie muzyki 
       muzyka=1; 
       } 
      } 
      else if(mouseX > 20 && mouseX < 300 && mouseY > 300 && mouseY < 486){ 
      ekran=2; // powiększenie zdjęcia 
      ikona_foto_over=0; // wyświetl minaturkę zdjęcia 
      } 
      else if(mouseX > 20 && mouseX < 300 && mouseY > 494 && mouseY < 680){ 
      ekran=3; // ekran video 
      ikona_video_over=0; // wyświetl minaturkę zdjęcia 
      movie.play(); // odtworzenie video 
      } 
      else if(mouseX > 20 && mouseX < 300 && mouseY > 100 && mouseY < 680){ 
      link(url); 
      } 
    } 
 // kliknięcie w ekranie foto 
    else if(ekran == 2){ 
     ekran=1; 
    } 
 // kliknięcie w ekranie video 
    else if(ekran == 3){ 
     movie.stop(); 
     ekran=1; 
    } 
 }

W przypadku najechania myszą na obszar zdjęcia, wideo lub statystyk, pokazuje się ikona symbolizująca odpowiednią opcję :


void mouseMoved(){ 
  //jeśli jesteśmy w ekranie miasta 
    if(ekran == 1){ 
     // i najedziemy kursorem na zdjęcie 
      if(mouseX > 20 && mouseX < 300 && mouseY > 300 && mouseY < 486){ 
      ikona_foto_over=1; // wyświetl ikonę foto zamiast miniaturki zdjęcia 
      ikona_video_over=0; 
      } 
      else if(mouseX > 20 && mouseX < 300 && mouseY > 494 && mouseY < 680){ 
      ikona_video_over=1; // wyświetl ikonę video zamiast miniaturki zdjęcia 
      ikona_foto_over=0; 
      } 
      else{ 
      ikona_foto_over=0; // wyświetl minaturkę zdjęcia 
      ikona_video_over=0; 
      } 
    } 
 } 
 void movieEvent(Movie m) { 
  m.read(); 
 }

Statystyki będą otwierały się w postaci strony internetowej wygenerowanej w rozdziale Bazy danych.