Wydrukuj Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wprowadzenie

Po zakończeniu I wojny światowej doszło do ostrego kryzysu gospodarczego. W 1929 roku gospodarka światowa znalazła się w dużych kłopotach.

Wielki kryzys, wielka zagadka?Tomasz Gabiś
Tomasz Gabiś Wielki kryzys, wielka zagadka?

24 października 1929 roku przeszedł do historii gospodarczej jako Czarny Czwartek, dzień, w którym ówczesne finansowe serce świata 'na żywo' nowojorska giełda – bijące od miesięcy jak oszalałe, stanęło. W ciągu następnych dni zapanowała panika. Kursy akcji, które jeszcze nie tak dawno szybowały gdzieś wysoko w przestworzach, zaczęły pikować w dół bez opamiętania. Ci, co kupili je za 100 dolarów, teraz pozbywali się ich po 10, byle tylko coś uratować. Giełdowy krach, który nastąpił po wielu miesiącach optymizmu i euforii, wiary, że kursy mogą iść tylko w górę, spowodował, że w ciągu dwóch miesięcy akcjonariusze stracili ponad 40 mld dolarów.

cciwd_0002 Źródło: Tomasz Gabiś, Wielki kryzys, wielka zagadka?, dostępny w internecie: https://www.salon24.pl/u/rolikman/395298,tomasz-gabis-wielki-kryzys-wielka-zagadka [dostęp 11.05.2021].
R1QKAARVO82T0
Dow Jones Industrial Average
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wskaźnik Dow Jones Industrial Average. Na wykresie zaznaczony jest indeks akcji spółek.

- 1 października 1928 r. - 250

- 1 stycznia 1929 r. - 310

- 1 kwietnia 1929 r. - 305

- 1 lipca 1929 r. - 350

- 1 października 1929 r. - 360

- 1 stycznia 1930 r. - 250

- 1 kwietnia 1930 r. - 300

- 1 lipca 1930 r. - 220

- 1 października 1930 r. - 190

- 1 stycznia 1931 r. - 170

- 1 kwietnia 1931 r. - 170

- 1 lipca 1931 r. - 160

- 1 października 1931 r. - 100

- 1 stycznia  1932 r. - 80

- 1 kwietnia 1932 r. - 60

- 1 lipca 1932 r. - 40

- 1 października 1932 r. - 60

- 1 stycznia 1933 r. - 60

Dow Jones Industrial Average [czyt.: dałn dżons industrial awerdż] jest jednym z ważniejszych indeksów akcji spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów WartościowychGiełda Papierów WartościowychGiełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Na osi pionowej wyrażone są punkty indeksu giełdowego, którego wartość obliczona jest na podstawie wyceny akcjiakcje akcji wybranych spółek giełdowychspółki giełdowespółek giełdowych. Umożliwia m.in. syntetyczne przedstawienie koniunkturykoniunkturakoniunktury na giełdzie.

akcje 
Giełda Papierów Wartościowych
spółki giełdowe
koniunktura
Polecenie 1

Na podstawie wykresu, wyjaśnij co stało się w Czarny Czwartek na giełdzie nowojorskiej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 1

Wyjaśnij, co się wydarzyło w Czarny Czwartek na giełdzie nowojorskiej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Wśród inwestorów, finansistów zarabiających na handlu akcjami zapanowała panika.

R1JAU9s5vY9eo
Ulica prowadząca do budynku giełdy w dniu krachu w Nowym Jorku
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RHFpKYGLPt2Z8
Amerykańska giełda wkrótce po krachu
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 2

Zredaguj krótki reportaż z wydarzeń, które rozegrały się 24 października 1929 roku. Postaraj się, aby twój tekst miał charakter relacji 'na żywo'.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Zredaguj krótki reportaż z wydarzeń, które rozegrały się 24 października 1929 roku. Postaraj się, aby twój tekst miał charakter relacji 'na żywo'.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
thir9gS9Kr_0000000Z

Przyczyny kryzysu

Zanim doszło do krachukrach krachu na giełdzie nowojorskiej, wystąpiły pewne symptomysymptomysymptomy, które zapowiadały zbliżające się załamanie gospodarcze. Zostały potraktowane jako przejściowa niedyspozycja. W 1927 roku zbankrutowało kilka amerykańskich banków. Można było także zauważyć, że zmalała podażpodażpodaż produktów przemysłowych. 
Nie miało to początkowo wpływu na zmniejszenie produkcji przez amerykańskie firmy, zwłaszcza że funkcjonujące na rynku banki obniżyły stopy procentowe, zachęcając tym samym do korzystania z kredytów. Pod koniec lat dwudziestych, Amerykanie bardzo chętnie inwestowali na nowojorskiej giełdzie i wielu z nich dorobiło się w ten sposób milionów – ziścił się ich 'amerykański sen'. Kupowanie i sprzedawanie akcji przedsiębiorstw przynosiło ogromne zyski. Był to rynek niekontrolowany przez państwo. Chętnie z tego korzystali spekulancispekulanci spekulanci, handlując między innymi papierami wartościowymipapiery wartościowepapierami wartościowymi fikcyjnych firm.

krach 
symptomy
podaż
spekulanci 
papiery wartościowe
thir9gS9Kr_00000012

Dlaczego 'wielki' i światowy?

Wielki kryzys, wielka zagadka?Tomasz Gabiś
Tomasz Gabiś Wielki kryzys, wielka zagadka?

Od krachu na Wall Street [czyt.: łol strit] światowa gospodarka weszła w okres nazywany w USA Wielką Depresją, a w innych krajach Wielkim Kryzysem Gospodarczym. Produkcja w głównych krajach przemysłowych spadła od 30 do 50%, wartość handlu światowego była w 1932 roku o jedną trzecią niższa niż trzy lata wcześniej. (…) Pomiędzy 1929 a 1933 rokiem upadło 10000 z 25 000 komercyjnych banków USA. (…) Od momentu załamania się amerykańskiego rynku akcji kryzys rozprzestrzenił się z USA, które po wojnie przejęły rolę głównego centrum finansowo‑gospodarczego świata, najpierw na uprzemysłowione kraje Europy (najmocniej dotknął najważniejsze państwo na kontynencie – Niemcy), a potem dotarł do krajów eksportujących surowce, do europejskich kolonii. Gospodarka już wtedy była zglobalizowana, depresja rozszerzyła się na cały świat, docierając do Ameryki Południowej, Australii, Nowej Zelandii, do kolonii brytyjskich, holenderskich i francuskich, do najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej. Nigdy jeszcze w historii gospodarki światowej nie zdarzyło się coś podobnego.

cciwd_0003 Źródło: Tomasz Gabiś, Wielki kryzys, wielka zagadka?, dostępny w internecie: http://www.legitymizm.org/wielki-kryzys-wielka-zagadka [dostęp 2.06.2021], domena publiczna.
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego kryzys, który rozpoczął się w USA, stał się kryzysem światowym. Co było tego powodem.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Po pierwszym 'czarnym' dniu na Wall Street przyszły następne, a z nimi kolejne fale wyprzedaży. Ceny sprzedawanych akcji spadły poniżej ceny za jakie zostały kupione. Wielu inwestorów popełniło samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z utratą majątku, lub nie będąc w stanie zwrócić zaciągniętych kredytów. Natomiast banki, które także nierzadko brały udział w spekulacjach giełdowych, domagały się spłaty zaciągniętych pożyczek. Fabryki i zakłady przemysłowe również odczuły spadek zamożności społeczeństwa. Zmniejszyło się zainteresowanie zakupami artykułów przemysłowych. Mimo obniżenia cen, nie zyskano nabywców. Ograniczano więc maksymalnie produkcję. To pociągało za sobą redukcję zatrudnienia. Osoby, które gromadziły swoje oszczędności na rachunkach bankowych, próbowały odzyskać pieniądze. Większość banków utraciła jednak płynność finansowąpłynność finansowapłynność finansową. Inwestowanie w akcje, brak możliwości ściągnięcia wierzytelnościwierzytelnośćwierzytelności doprowadzały do bankructwa.

wierzytelność
płynność finansowa
RS2ow88Ma0xzf
Tłumy ludzi chcących odzyskać pieniądze z amerykańskiego banku
Źródło: a. nn., Bank Unii Amerykańskiej w Nowym Jorku. 26 kwietnia 1932., dostępny w internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_run [dostęp 11.08.2021], domena publiczna.
Polecenie 4

Na podstawie powyższego zdjęcia podaj, czy po II wojnie światowej doszło do krachu gospodarczego o podobnym charakterze.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 4

Wyjaśnij, czy po II wojnie światowej doszło do krachu gospodarczego o podobnym znaczeniu jak w 1929 roku.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
thir9gS9Kr_0000001K

Bezrobocie

Jednym z najistotniejszych skutków kryzysu ekonomicznego był wzrost bezrobocia. Można było zaobserwować prawidłowość, że liczba bezrobotnych wzrastała szybciej, niż malała produkcja. Wynikało to z polityki przedsiębiorców, którzy najprostszą drogę do zmniejszania kosztów widzieli w redukcji pracowników. Wzrost liczby bezrobotnych powodował problemy społeczne i polityczne. Społeczeństwo ubożało. Ludzie nie tylko nie kupowali towarów przemysłowych, ale często nie mogli sobie pozwolić na zakup żywności. Wyraźnie pogorszyła się sytuacja tych, którzy mieli pracę. Przedsiębiorcy wymagali od nich wzrostu intensywności pracy, przy często niższych płacach.

RA60EkAJYMuJ4
"Nie chcemy być chwilowymi obywatelami", "Pracy i przyszłości". Demonstracja bezrobotnych po kryzysie giełdowym w Nowym Jorku
Źródło: a.nn, Biblioteka i archiwum Kanady, domena publiczna.
Polecenie 5

Bardzo często dochodziło do demonstracji bezrobotnych. Spójrz na powyższą ilustrację. Podaj nastroje, które mogły panować wśród demonstrantów.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Bardzo często dochodziło do demonstracji bezrobotnych. Opisz nastroje, które mogły panować wśród demonstrantów.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R13aQnTxgGjWx
Migrująca matka - społeczeństwo po kryzysie giełdowym
Źródło: Dorothey Lange, Migrująca matka, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, domena publiczna.

Zdjęcie autorstwa Dorothey Lange [czyt.: dorotej lange] pt. Migrująca matka zostało wykonane w 1936 roku. Była to jedna z wielu fotografii tej autorki, dokumentujących sytuację amerykańskiego społeczeństwa w czasie wielkiego kryzysu. Przedstawia bezrobotną 32‑letnią zbieraczkę grochu, matkę kilkorga dzieci – Florence Owens Thompson [czyt.: florens ołens tompson], która przemierzała kraj w poszukiwaniu pracy. Imała się każdego zajęcia, mieszkała w namiocie.

Polecenie 6

Wyjaśnij, jaka była sytuacja kobiet w USA w okresie kryzysu.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Gangster dobroczyńca

Pozbawionym środków do życia pomagało państwo, jak i osoby prywatne. Organizowano bezpłatne posiłki i rozdawnictwo chleba.

Rxxp1kWQYIQj9
Jadłodajnia dla bezrobotnych (otwarta przez Ala Capone)
Źródło: a.nn, Archiwum Narodowe USA, domena publiczna.

W 1931 roku, w Chicago jadłodajnię dla bezrobotnych otworzył Al Capone 
[czyt.: al kapone]. Był on jednym z najbardziej znanych gangsterów w USA, włoskiego pochodzenia, który zbił fortunę na produkcji i sprzedaży alkoholu. Skorzystał na funkcjonującej w USA prohibicjiprohibicja prohibicji. W styczniu 1919 roku, na mocy 18 poprawki do konstytucji, wprowadzono zakaz produkcji, sprzedaży, eksportu i importu wyrobów alkoholowych. Prohibicja miała uzdrowić społeczeństwo amerykańskie. Bardzo szybko okazało się, że chętnych do kupowania i spożywania alkoholu jest znacznie więcej niż tych, którzy byli temu przeciwni. W efekcie kwitł nielegalny rynek. Powstało szereg lokali nadzorowanych przez gangi, w których spożywano alkohol. Państwo amerykańskie nie było w stanie zlikwidować alkoholowego czarnego rynkuCzarny rynekczarnego rynku, a wpływy z jego działalności trafiały do przestępców. W związku z tym, ale też zapewne kierując się chęcią podreperowania budżetu wpływami z legalnego obrotu alkoholem, w 1933 roku zniesiono prohibicję.

prohibicja
Czarny rynek
Polecenie 7

Wyjaśnij, dlaczego szef jednej z największych mafii zdecydował się na otwarcie jadłodajni.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
thir9gS9Kr_0000002J

Rolnictwo

W 1929 roku spadły również ceny towarów rolnych. Rolnicy próbowali temu przeciwdziałać, produkując większą ilość żywności. W efekcie ceny płodów rolnych spadały jeszcze bardziej. Spowodowało to zubożenie wsi i kupowanie przez rolników znacznie mniejszych ilości towarów przemysłowych: maszyn, narzędzi rolniczych. Ograniczono także zakup nawozów sztucznych, co prowadziło do wyjaławiania się gleby. W najgorszej sytuacji byli ci, którzy w okresie dobrej koniunktury zaciągali kredyty na rozbudowę farm: nie mogąc ich spłacić, tracili dorobek życia i dach nad głową. Migrowali w poszukiwaniu pracy i miejsca, które zapewni im egzystencję, zwykle bezskutecznie.

Sytuacja społeczeństwa amerykańskiego w dobie wielkiego kryzysu stała się jednym z tematów powieści realistycznych, powstających pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. Autorem jednej z nich, noszącej tytuł Grona gniewu, był John Steinbeck [czyt.: dżon stajnbek]. Opis losów rodziny z Oklahomy przybliżył problematykę trudów życia podczas wielkiego kryzysu w USA, a autorowi przyniósł nagrodę Pulitzera.

thir9gS9Kr_0000002P

Handel zagraniczny

Większość rządów krajów ogarniętych kryzysem, zgodnie ze stosowaną zasadą liberalizmu gospodarczegoliberalizm gospodarczyliberalizmu gospodarczego, początkowo nie podejmowała żadnych kroków w kierunku jego przezwyciężenia. Kiedy jednak okazało się, że koniunktura gospodarcza nie powraca, próbowano szukać różnych rozwiązań. Między innymi dokonano zmian w obszarze handlu zagranicznego, co jednak doprowadziło do jego dezorganizacji. Państwa, chroniąc własny rynek, nakładały wysokie cłacłocła na towary sprowadzane z zagranicy, chcąc w ten sposób ograniczyć ich napływ. Wspierano natomiast własny eksport, nawet za cenę dopłacania do wysyłanych towarów. Stosowano zatem zasady dumpingowe. Proceder ten był dosyć powszechny, dlatego wymiana międzynarodowa częściowo zamierała. Większość państw starała się także prowadzić do autarkii (samowystarczalności), wspierając rodzimą produkcję.

cło
liberalizm gospodarczy
R1QUjUfuvfAZW
Reklama polskich produktów z okresu międzywojennego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Sol90, domena publiczna.

Kupuj tylko towar krajowy. Tem zapewnisz Państwu rozkwit, a sobie lepszy byt.

Związek Obrony Przemysłu Polskiego. Poznań ul. Rzeczypospolitej 1. Tel. Nr. 25‑95.

Polecenie 8

Powyżej zamieszczono przykład reklamy polskich produktów. W państwach zachodnich promocja rodzimych towarów wyglądała podobnie. Na co zwracali uwagę twórcy reklam i w jaki sposób zachęcali kupujących do nabywania krajowych wyrobów?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 8

Po zapoznaniu się z opisem reklamy, wyjaśnij na co zwracali uwagę twórcy reklam i w jaki sposób zachęcali kupujących do nabywania krajowych wyrobów.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Monopole

Próbą przezwyciężenia kryzysu było też tworzenie się organizacji monopolistycznychorganizacji monopolistycznychorganizacji monopolistycznych. Chcąc zniwelować straty finansowe, przedsiębiorcy starali się ograniczać walkę konkurencyjną. Obok monopoli krajowych zaczęły powstawać międzynarodowe. Niestety prowadziło to do usuwania z rynku gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw, kontroli produkcji i narzucania cen oraz płac.

organizacji monopolistycznych
thir9gS9Kr_00000033

Interwencjonizm państwowy

W związku z utrzymującym się kryzysem, wyraźnie zmieniła się polityka gospodarcza państw, która umożliwiła wyjście z zapaści. W latach dwudziestych, po przełamaniu kryzysu powojennego, większość państw europejskich prowadziła liberalną politykę ekonomiczną, opierającą się na minimalnej ingerencji w sferę gospodarki. Teraz pierwsze próby pomocowe ze strony państwa pokazały, że bez dalszego stosowania tej polityki nie uda się osiągnąć sukcesu. Dlatego opracowywano długofalowe i przemyślane projekty reform, które miały usprawnić rynek gospodarczy. Zwiększyło się zaangażowanie państwa w sferę gospodarczą – rozpoczęła się era interwencjonizmu państwowego.

Zwolennikiem zaangażowania państwa w gospodarkę był m.in. John Maynard KeynesJohn Maynard KeynesJohn Maynard Keynes [czyt.: dżon mejnard kejns], brytyjski ekonomista. Uważał, że tylko państwo jest w stanie złagodzić skutki wahań gospodarczych i zlikwidować kryzys.

Program New Deal

Z hasłem wprowadzenia nowej polityki gospodarczej nazwanej New Deal 
[czyt.: niu dil] – Nowy Ład, przystąpił do wyborów w USA Franklin Delano RooseveltFranklin Delano RooseveltFranklin Delano Roosevelt [czyt.: franklin delano ruswelt] i w 1933 roku wygrał je po raz pierwszy. Sukces ten odniósł jeszcze trzykrotnie.

RqWmTk4g6DSgG
Franklin Delano Roosevelt - amerykański polityk, prawnik, prezydent Stanów Zjednoczonych
Źródło: Elias Goldensky, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, domena publiczna.

Kapsuła czasu

Polecenie 9

Wyjaśnij, dlaczego współcześnie Roosevelt nie mógłby pełnić czterokrotnie funkcji prezydenta.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Prezydent utworzył z najlepszych amerykańskich ekonomistów grupę antykryzysową, która stworzyła plan naprawy amerykańskiej gospodarki – program Nowy Ład. Roosevelt otrzymał specjalne pełnomocnictwa od Kongresu, umożliwiające jego realizację. Głównym założeniem planu było zachęcenie społeczeństwa do kupowania żywności i artykułów przemysłowych (i wzrost ich cen), co zwiększyłoby zyski zarówno producentów, jak i farmerów. Aby udało się to osiągnąć, konieczna była poprawa warunków finansowych potencjalnych nabywców. Stąd należało udzielić wsparcia najuboższym, a przede wszystkim zmniejszyć bezrobocie.

Pierwszym etapem realizacji programu było zorganizowanie robót publicznych. Zbudowano przede wszystkim gmachy użyteczności publicznej (ok. 120 tys.), a także nowe drogi (ok. 1 mln km), mosty (77 tys.), lotniska (295). Powstawały obiekty sportowe, zapory i elektrownie ( m.in. na rzece Tennessee).

Przeprowadzono modernizację, a właściwie – motoryzację armii. Dzięki temu udzielono jednocześnie wsparcia przemysłowi samochodowemu, dla którego kryzys okazał się niezwykle dotkliwy. Warto zauważyć, że jeszcze w latach dwudziestych jedną z oznak prosperityprosperityprosperity było kupowanie samochodów. Dumnie podawano, że co trzecia rodzina amerykańska ma własne auto.

prosperity

Starano się także poprawić sytuację rolników, uruchomić podupadłe farmy. Robiono to w dwojaki sposób: zachęcano farmerów do ograniczenia produkcji, płacąc im więcej za pozostałe płody lub interwencyjnie państwo wykupywało od nich część produktów. Nie należało do rzadkości likwidowanie płodów rolnych, aby nie zalewały rynku i nie obniżały cen. Państwo amerykańskie zdecydowało się na zwiększenie deficytu budżetowegodeficyt budżetowydeficytu budżetowego i ograniczyło wydatki na administrację, w celu zrównoważenia sytuacji gospodarczej.

Chcąc zwiększyć atrakcyjność towarów amerykańskich na rynkach zagranicznych, obniżono też wartość dolara.

Wprowadzono także ustawodawstwo socjalne. Pojawiły się emerytury (czy właściwie renty starcze) oraz ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych. Ustalony został poziom płacy minimalnej oraz zmniejszono tydzień pracy z 48 do 40 godzin. Zachęcano również pracodawców do zwiększania wynagrodzeń pracowniczych.

deficyt budżetowy
Pierwsza mowa inauguracyjna Franklina D. Roosevelta, 4 marca 1933
Pierwsza mowa inauguracyjna Franklina D. Roosevelta, 4 marca 1933

(…) musimy wziąć pod uwagę przeludnienie naszych ośrodków przemysłowych i dążyć w skali krajowej – do przesiedlenia nadmiaru ludności miejskiej na wieś i osadzenia na roli, tych, którzy się do tego najlepiej nadają.

(…) A wreszcie zmierzając stopniowo do likwidacji bezrobocia, musimy się zabezpieczyć przed powrotem plag dawnego porządku, musimy roztoczyć nadzór ścisły nad wszelką działalnością bankową, kredytową i inwestycyjną, musimy położyć kres spekulacji cudzymi pieniędzmi i zapewnić krajowi dostateczną ilość środków obiegowych, nie naruszając jednak zdrowych podstaw naszego pieniądza.

cciwd_0001 Źródło: Pierwsza mowa inauguracyjna Franklina D. Roosevelta, 4 marca 1933, [w:] Historia powszechna 1918-1945 Wybór tekstów źródłowych, oprac. Włodzimierz Bonusiak, Marian Kozaczka, Andrzej Pasternak, Rzeszów 1990.
Polecenie 10

Podaj propozycje poprawy sytuacji gospodarczej, poza sformułowanymi w powyższym tekście, które zaproponował Roosevelt.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Franklin Delano Roosevelt
John Maynard Keynes
thir9gS9Kr_0000003X

Zamiast podsumowania

Wzorem amerykańskim poszły inne kraje. W efekcie w latach 1933‑1936 większość krajów wyszło z kryzysu.

R1dymhAgPsXcF
Ćwiczenie 1
ćwiczenie interaktywne
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RvbdlUP3WuLdN
Ćwiczenie 2
ćwiczenie interaktywne
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Wielki kryzys, wielka zagadka?Tomasz Gabiś
Tomasz Gabiś Wielki kryzys, wielka zagadka?

Paul Johnson [czyt.: pol dżonson]:
(…) Załamanie na Wall Street we wrześniu i październiku 1929 roku i następująca po nich Wielka Depresja należą do najważniejszych wydarzeń dwudziestego wieku. Sprawiły one, że druga wojna światowa, choć nie nieunikniona, stała się możliwa.

(…) Pod koniec 1930 roku Maynard Keynes stwierdził, że 'ludzkość żyje w cieniu jednej z największych katastrof gospodarczych nowoczesnej historii'. Inny wybitny ekonomista brytyjski prof. Lionel Robbins z London School of Economics napisał w 1934 roku, że przed pierwszą wojną światową nigdy nie było tak poważnego zagrożenia dla systemu ekonomicznego świata jak to miało miejsce po roku 1929.

(…) Choć w różnych krajach kryzys miał inny przebieg i zakres, inaczej zaczynał się i inaczej kończył, to można powiedzieć, że trwał on praktycznie przez całą dekadę, a nawet – jak uważają niektórzy – zakończył się dopiero na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Epoka ta przyniosła zarówno niewyobrażalne ludzkie tragedie, jak i polityczne wstrząsy i wojny. Dlatego Wielki Kryzys uważany jest zgodnie za punkt zwrotny w historii USA i całego świata.

(…) Kryzys, błędnie interpretowany, jako skutek mechanizmów rynkowych, podciął zaufanie do skuteczności wolnego rynku i systemu kapitalistycznego, stał się pożywką dla intelektualnej i politycznej fascynacji socjalistycznymi ideami ekonomicznymi i gospodarczym planowaniem, przychylniejszym okiem spoglądano na morderczy eksperyment sowieckiego komunizmu z likwidacją własności prywatnej.

W Niemczech – państwie odgrywającym czołową rolę ekonomiczną i polityczną w Europie – już w 1929 gospodarka zaczęła się kurczyć, cały czas zaciągano kredyty zagraniczne, nad państwem wisiała stale groźba braku dewiz i niewypłacalności, boom drugiej połowy lat 20. był w dużej mierze boomem na kredyt. Kiedy dopływ kapitałów i kredytów do Niemiec wysechł, niemiecki eksport spadł z 13,5 na 5,7 mld reichsmarek, produkcja przemysłowa zmniejszyła się o ok. 40%, przyszła fala bankructw firm i banków; bezrobocie pomiędzy wrześniem 1929 a początkiem 1933 roku wzrosło z 1,3 do 6 milionów, realne dochody spadły o jedną trzecią. W wyniku kryzysu gospodarczego Niemcy pogrążyły się w kryzysie politycznym, który zakończył się upadkiem całego systemu politycznego i przejęciem władzy przez narodowych socjalistów, a w konsekwencji upadkiem systemu powersalskiego w Europie…

cciwd_0002 Źródło: Tomasz Gabiś, Wielki kryzys, wielka zagadka?, dostępny w internecie: https://www.salon24.pl/u/rolikman/395298,tomasz-gabis-wielki-kryzys-wielka-zagadka [dostęp 11.05.2021].

Polecenie 11

Wyjaśnij, jak oceniają kryzys ekonomiści.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 12

Wyjaśnij, jakie były Twoim zdaniem najważniejsze skutki kryzysu, który rozpoczął się w 1929 roku.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3
REDTfA9QSaeHi1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 13

Wybierz z tekstu lekcji najważniejsze daty. Wpisz je w kolejności chronologicznej i dodaj do nich swój opis.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Co wiem?

Wiem, dlaczego doszło do wielkiego kryzysu.

Co potrafię?

Potrafię wyjaśnić, czym był Czarny Czwartek i scharakteryzować program 
Nowego Ładu.

Co rozumiem?

Rozumiem, na czym polega interwencjonizm państwowy.