Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czarodziejska różdżka – poznajemy epitet

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

  • wie co to jest epitet,

  • zna zastosowanie epitetu.

Umiejętności

Uczeń:

  • potrafi odnaleźć w tekście i nazwać epitet,

  • potrafi sam dobrać odpowiednie przykłady epitetów.

Metoda i forma pracy

Podająca, zajęć praktycznych, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Karta pracy.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Nauczyciel pisze na środku tablicy słowo: samochód.

Faza realizacyjna

  1. Nauczyciel prosi uczniów, aby podawali przymiotniki określające, jaki ten samochód może być.

  2. Następnie podobnie robi z kolejnymi słowami, np.: dziewczyna, chłopiec, drzewo*.*

  3. Nauczyciel objaśnia uczniom, że podane przez nich określenia to epitety, podaje czym są, jaką spełniają funkcję w zdaniu i dyktuje notatkę do zeszytów.

  4. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia na otrzymanych przez nich kartach pracy.

  5. Kilku uczniów prosi o odczytanie wykonanego przez nich zadania, a resztą klasy, by uważnie słuchała i sprawdzała, czy ćwiczenie zostało prawidłowo zrobione.

Faza podsumowująca

  1. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o krótką informację, czego dowiedział się

na lekcji.

2. Uwagi do nauczyciela:

- kartę pracy można zastąpić zeszytem ćwiczeń.

5. Bibliografia

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Ćwiczenie 1. Wpisz w puste miejsca epitety:

Moja ................... babcia jest bardzo ....................... Lubię ją często odwiedzać,

gdyż piecze ................... ciasta. Wygląda zupełnie inaczej niż inne babcie. Nosi

..................... okulary i ....................... kapelusz oraz ..................... sukienki.

..................... biega i bierze udział w maratonach. Koledzy i koleżanki

zazdroszczą mi tak ..................... babci.

Ćwiczenie 2. Opisz wybrane słowo stosując jak najwięcej epitetów:

kot, kwiat, mój przyjaciel, dom.

b) Zadanie domowe

Ćwiczenie 2 z karty pracy ucznia.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

REU2gkoYGstZJ

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 83.54 KB w języku polskim
R19wQELI8chJF

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 18.00 KB w języku polskim