Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

„Czarodziejski flet” V. A Mozarta

Zapoznanie uczniów z tematyką i problematyką opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przedstawienie głównych bohaterów dzieła oraz ich scharakteryzowanie. Omówienie historii powstania utworu oraz wysłuchanie poszczególnych części opery.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić tematykę i problematykę opery „Czarodziejski flet” V. A Mozarta.

 2. Przedstawić główne postaci występujące w operze oraz je scharakteryzować.

 3. Wyjaśnić pojęcie singspielu.

 4. Omówić historię powstania wymienionej opery.

 5. Rozpoznać fragmenty wysłuchanych części „Czarodziejskiego fletu” oraz je nazwać*.*

 6. Wskazać podstawowe cechy stylistyczne charakterystyczne dla „Czarodziejskiego fletu” Mozarta.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.

  1. Podręcznik – Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Nagranie CD lub video opery „Czarodziejski flet”.

 1. Karta pracy ucznia

 2. Partytura opery

4. Przebieg lekcji

  1. Sprawdzenie obecności.

  2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby, z trzech ostatnich lekcji.

  3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)

  1. Omówienie historii powstania opery „Czarodziejski flet” V. A Mozarta oraz wskazanie charakterystycznych elementów tej opery. Omówienie stylistyki utworu, nawiązując do historii masońskiej.

 • Notatka:

Opera powstała w 1791 roku z inspiracji Emanuela Schikandera, który zaproponował Mozartowi napisanie opery. Prace nad muzyką przerwało pisanie partytury do Łaskawości Tytusa. Obaj twórcy opery ściśle ze sobą współpracowali, co powodowało częste zmiany libretta. Prapremiera odbyła się 30 września 1791 roku, w teatrze Schikandera w Wiedniu. Polska premiera miała miejsce w Warszawie, w 1793 roku. Czarodziejski Flet z fantastycznej baśni przerodził się w opowieść kryjącą w sobie głębokie humanistyczne wartości i symbolikę wolnomularską (Mozart wraz z Schikanederem byli masonami i zasiadali w jednej loży). Mozart zastosował różnorodne środki muzyczne: ludową piosenkę, wirtuozerię wokalną, arie, wzniosłe chóry itp. Mozart wprowadził też partie dialogowe. Czarodziejski Flet jest operą typowo niemiecką - jest przykładem singspilu.

Czarodziejski flet ma ukryte znaczenia, cudownie wplecione w prostą baśniową opowieść o miłości i walce dobra ze złem. Mozart na początku i w zakończeniu dzieła używa tonacji Es‑dur - tonacji masońskiej. Trzy mocne akordy na początku uwertury symbolizują trzykrotne pukanie adepta do bramy. Masoni marzyli o świecie pełnym światła, humanizmu, ludzkiego braterstwa, sprawiedliwości i szlachetnej wiedzy. Wartości te symbolizuje w operze Sarastro - arcykapłan Słońca. Na drugim biegunie tego idealnego świata, znajdują się siły zła i ciemności, uosabiane przez niezwykłą postać Królowej Nocy. Nawet pierwodruk libretta Schikanedera zaopatrzony był w liczne motywy masońskie, takie jak piramida z hieroglifami i specjalne emblematy. Przedstawiona na scenie historia o miłości wywołuje głębokie wzruszenia.

 1. Metodą opisu, przedstawienie bohaterów opery Czarodziejski flet oraz omówienie tematyki dzieła.

 • Notatka:

Postaci:

 • Tamino, książę egipski - tenor

 • Pamina, córka Królowej Nocy - sopran

 • Królowa Nocy, matka Paminy - sopran koloraturowy

 • Papageno, ptasznik Królowej Nocy - baryton

 • Papagena - sopran

 • Sarastro, kapłan Izydy i Ozyrysa - bas

 • Manostatos, Maur - tenor

 • Przemawiający - bas

 • Dwaj kapłani - tenor i bas

 • Dwaj mężczyźni w zbrojach - tenor i bas

 • Trzej chłopcy - dwa soprany i alt

 • Trzy damy Królowej Nocy - dwa soprany i alt

 • Niewolnicy, kapłani, lud

Tematyka utworu:

Baśniowa opowieść o miłości. Główny bohater, szlachetny książę Tamino, zakochuje się w Paminie po jednokrotnym spojrzeniu na jej portret. Nie przestaje jej szukać, podobnie jak - paralelna do niego - komiczna postać ptasznika Papagena, który poszukuje Papageny, swojej drugiej połowy. Na drodze do szczęścia obaj bohaterowie napotykają przeszkody, przechodząc przez najtrudniejsze próby.

(25 min)

  1. Wysłuchanie fragmentów opery „Czarodziejski flet” lub obejrzenie przedstawienia na video.

  2. Zapisanie notatki do zeszytu.

(10 min)

5. Bibliografia

a. Janusz Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

b. Danuta Gwizdalska, Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. „Czarodziejski flet” V.A Mozarta.

Zadanie domowe

R1clKZ8k3yfSF

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 41.50 KB w języku polskim