Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Czarodziejski pryzmat.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 7.9: opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu;

 • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Cel ogólny: Poznanie zjawiska rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu.

 • umie wyjaśnić na czym polega zjawisko załamania i rozszczepienia światła białego,

 • wie, jak powstaje widmo ciągłe światła białego,

 • wie, na jakiej zasadzie światło białe jest rozszczepiane przez pryzmat,

 • zna kolejność barw światła powstających w zjawisku rozszczepienia i ich cechy,

 • wie, która barwa światła rozchodzi się najszybciej, a która najwolniej

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • potrafi podać przykłady rozszczepiania światła z życia codziennego;

 • umie podać zastosowania pryzmatów w życiu człowieka;

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie;

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- Co możecie powiedzieć o świetle wysyłanym przez różne źródła światła? Czy różni się czymś istotnym między sobą?

Odp.: Różni się między sobą barwą

- Czy możecie podać przykłady ciał świecących, których barwy różnią się miedzy sobą barwą?

Odp.: Płomień świecy – ma barwę żółto‑białą; niektóre gwiazdy świecą światłem białym, inne niebieskawym lub czerwonawym; żarówka w zależności od mocy świeci światłem białym lub żółtym, światło słoneczne ma barwę białą. Laser – to światło jednobarwne, mówimy: monochromatyczne

problemowa: aktywizująca

dyskusja

zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- zjawiska załamania światła.
- prawo załamania światła
- Pojęć: prostopadła padania, promień padający, promień załamany
- Światło monochromatyczne.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom:

- światło słoneczne lub światło wytwarzane przez jasno świecące żarówki nazywamy światłem białym.

- światło o różnych barwach rozchodzi się w ciałach przezroczystych z różnymi szybkościami i z tego powodu załamuje się pod różnymi kątami. Im dłuższa fala, tym szybciej będzie się rozchodziła i jej kąt załamania będzie większy od fali krótszej. Jest to przyczyna rozszczepienia się światła białego.

Światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach pozwala to zrozumieć, dlaczego przedmioty mają różne barwy.

notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza

podająca: wykład informacyjny

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza cały film przedstawiający zjawisko rozszczepiana się światła oraz tęczy.

Nauczyciel może we właściwych momentach zatrzymywać film (z pomocą aktywnego ucznia), prosi wówczas uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie projekcji.

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia poznanych zjawisk fizycznych oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby miały one miejsce.

film (zasób nr 1)

podająca: film

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera Galerię Zdjęć (zasób QWE05103) z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający zdjęcia cyfrowe, odtwarza kolejne zdjęcia.

W trakcie pokazu Galerii Zdjęć nauczyciel wyjaśnia i komentuje poszczególne zdjęcia oraz ich szczegóły, zwraca uwagę na najistotniejsze lub trudne do zrozumienia elementy zdjęć, tłumaczy w razie potrzeby teksty opisowe, odpowiada na pytania uczniów. Aktywizuje uczniów prosząc ich o udzielenie odpowiedzi na zadane na zdjęciach pytania.

Po zakończonej prezentacji zdjęć nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału.

galeria zdjęć (zasób nr 2)

eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

zbiorowa, jednolita

Etap podsumowujący

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje poznane zjawisko rozszczepienia światła.

Światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach pozwala zrozumieć, dlaczego przedmioty mają różne barwy. Jeżeli przedmiot widzimy jako biały oznacza to, że odbija (rozprasza) wszystkie składniki światła białego, jeśli jako czerwony oznacza to, że odbija światło o barwie czerwonej (a pozostałe pochłania), jako światło o barwie zielonej oznacza to, że odbija światło o barwie zielonej (a pozostałe pochłania), itd.

podająca: pogadanka

zbiorowa, jednolita

RxcMshRw5UxpJ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 135.50 KB w języku polskim
RW8IOYwCaZtTf

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 87.03 KB w języku polskim
RVLGgx2Z1j4fp

Pobierz załącznik

Plik HTML o rozmiarze 225.78 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3