Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Aleksandra Klechowicz

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna - informatyczna, edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

Czas zacząć Nowy Rok!

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest kolejny w bloku tematycznym, a jego treści są zgodne z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowania technologii i narzędzi TIK, wpływa pozytywnie na rozwój uczniów, poprawia ich współpracę w grupach oraz otwiera na nowe możliwości.

7. Cel ogólny zajęć

Rozumienie następstwa czasu- witanie Nowego Roku.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczniowie poznają zwyczaje sylwestrowe.

 2. Uczniowie, uczą się wysyłać życzenia formą elektroniczną za pomocą określonej strony internetowej.

 3. Uczniowie znają i wymieniają w kolejności miesiące.

9. Metody i formy pracy

 • pogadanka
  - film
  - praca w grupach 
  - praca indywidualna

10. Środki dydaktyczne

 • komputer
  - tablica multimedialna
  - głośniki
  - dostęp do internetu

11. Wymagania w zakresie technologii

 • komputer, tablet
  - internet
  - głośniki, słuchawki

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Nowy Rok

  • Czas trwania: 15min

  • Opis aktywności:

   Rozmowa na temt następstwa czasu:
   -obejrzenie filmiku; zwyczaje sylwestrowe
   https://www.youtube.com/watch?v=s1eQ8y5Yczg 
   -rozmowa na temat obejrzanego filmiku, oraz swobodne wypowiedzi dzieci na temat, w jaki sposób wita się Nowy Rok

 • Aktywność 2

  • Temat: Życzenia Noworoczne

  • Czas trwania: 15min

  • Opis aktywności:

   • Rozmowa odnośnie - ,,Dlaczego sładamy sobie życzenia Noworoczne...?''
    - Pokazanie dzieciom, strony internetowej storzonej do wysyłania kartek z życzeniami na różne okazje.
    - Tworzenie przez dziecki kartki na stronie internetowej, oraz układanie życzeń - następnie dzieci samodzielnie wysyłają swoje kartki bliskim.
    http://kartki4you.pl/noworoczne,16,0.html

Aktywność 3

Aktywność 4

 • Temat: Już to wiem!

 • Czas trwania: 5min

 • Opis aktywności:

  • Dzieci nawzajem, w parach,  sprawdzają zadania z e‑podręcznika, tym samym utrwalają sobie poznany materiał.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Z tej lekcji, pamiętam, że....

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna