Strona główna Czasem chorujemy - jak uchronić się przed zachorowaniem?
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Katarzyna Siedlaczek

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

3. Temat zajęć

Czasem chorujemy - jak uchronić się przed zachorowaniem?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Edukacja zdrowotna jest bardzo ważna. Zwłaszcza teraz w obliczu walki z pandemią koronawirusa. Właściwe zachowania, odżywianie i profilaktyka to najlepsza forma ochrony przez zachorowaniem.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Narzędzia TIK pomagają lepiej zobrazować podane treści tematyczne, a także bardziej zaciekawić uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Odpowiedź na pytanie: Jak ważne jest zdrowie i w jaki sposób możemy o nie dbać?

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń zna nazwy najczęstszych chorób i ich objawy.

 2. Wie, jakie zachowania służą zdrowiu.

 3. Zdaje sobie sprawę, jak ważna jest aktywność fizyczna.

 4. Wie, jaki wpływ ma na zdrowie higiena i odpowiednia dieta.

9. Metody i formy pracy

Metody: słowna, praktyczna, oglądowa.
Formy: idywidualna, zbiorowa.

10. Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do internetu,tablica interaktywna, wycinki z gazet ze zdrową żywnością, kartki z zapisanymi nazwami chorób.

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z dostępem do internetu, tablica multimedialna.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Ach te wirusy!

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Powitanie dzieci piosenką, podanie tematu lekcji.
   Piosenka o wirusie.
   https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
   Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące znanych im chorób i objawów im towarzyszących.

 • Aktywność 2

  • Temat: Zapobieganie chorobie

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Obejrzenie prezentacji dotyczącej złego samopoczucia. Rozwiązanie zadania dotyczącego przygotowania ziół.
   https://zpe.gov.pl/a/temat-52-chorujemy/D16W6vN8n

   Odpowiedzi na pytania:
   Dlaczego chorujemy?
   Co robimy, gdy zachorujemy?
   Do kogo zwracamy się o pomoc?
   W jakich sytuacjach idziemy do przychodni?
   Kiedy należy wezwać karetkę pogotowia?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Medyczne kalambury

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Dzieci losują kartki z z objawami chorób,takimi jak: biegunka, wymioty, zaczerwienienie skóry, gorączka, ból, katar, kaszel, duszności, opuchlizna, wysypka, brak apetytu. Swoimi gestami przekazują dzieciom, jaki objaw zapisany jest na kartce.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Dzisiaj naczyłam się, nauczyłem się....
Wspólne wymyślenie hasła promującego zdrowie.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna